• Oromia

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ 

 

ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ አማ በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በዋስትና የያዘውን ንብረት ባሉበት በሐራጅ ይሰጣል።

 

. 

 

 

የተበዳሪው ስም 

 

 

የንብረት አስያዥ ስም 

 

 

ለጨረታ የቀረበው 

መያዣ ንብረት 

 

 

አበዳሪው ቅርንጫፍ 

 

 

ንብረቱ የሚገኝበት አድራሻና የቦታ ስፋት 

 

 

የጨረታ መነሻ/ዋጋ በብር 

 

 

 

 

የጨረታዉ ቀንና ሰዓት 

 

 

 

 

 

 

ጨረታው 

የወጣው 

 

 

ከተማ/ወረዳ 

 

 

ቀበሌ

 

 

የካርታ ቁጥር 

 

 

የቦታ ስፋት 

በካ. 

 

 

ቀን

 

 

ሰዓት

 

 

1

 

 

አቶ ሀይሌ ሂርጴሳ

 

 

/ አይናለም ነጋሳ 

 

 

መኖሪያ ቤት 

 

 

ወሊሶ 

 

 

ወሊሶ 

 

 

02

 

 

W/2964/99

 

 

200

 

 

 

 

309,844.77

 

 

 

 

02/08/2012

 

 

4:00-6:00

 

 

ለሁለተኛ 

ጊዜ 

 

 

2

 

 

 

 

አቶ ጌታቸው 

መስፍን በላይነህ 

 

 

ተበዳሪው

 

 

መኖሪያ ቤት 

 

 

ፊንፊኔ 

 

 

ሱሉልታ 

 

 

01

 

 

SUL/2492/03

 

 

200

 

 

3,767,500.94

 

 

05/08/2012

 

 

3:00-5:00

 

 

ለሁለተኛ ጊዜ 

 

 

 

 

 

 

 

የንብረት አስያዥ ስም

 

 

አበዳሪው 

ቅርንጫፍ 

 

 

የመኪናዉ ዓይነት፤ የሚገኝበት አድራሻ፤የሰሌዳ ቁትር፤ የሻንሲ ቁጥርና የሞተር ቁጥር 

 

 

 

 

 

የመኪናዉ ዓይነት፤

 

 

የሚገኝበት ቦታ

 

 

፤የሰሌዳ ቁጥር

 

 

የሻንሲ ቁጥር

 

 

የሞተር ቁጥር 

 

 

የተሰራበት ዘመን

 

 

3

 

 

አቶ ጌታቸው 

መስፍን በላይነህ 

 

 

ተበዳሪው 

 

 

 

 

ፊንፊኔ

 

 

አዉቶሞቢል 

 

 

. ጎማ 

ቁጠባ(የባንኩ 

የቀድሞ ኦዳ 

. ቅርንጫፍ 

የነበረበት ቅጥር 

ግቢ ውስጥ

 

 

አአ-02-A60498

 

 

JTDBW23E25075914

 

 

2NZ-3456933

 

 

2004

 

www.000webhost.com