Giga Construction Plc

Reporter Tir 23, 2013

ጊጋ ኮንስትራክሽን /የተ/የግ/ማህበር

በጥሩ ይዞታ ያሉና ያገለገሉ የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ጨረታ

.

 

የተሽከርካሪው አይነት

 

ሞዴል

 

የተሠራበት ዘመን

 

የጭነት መጠን ወይም የሞተር ሀይል

 

ብዛት

 

የሚገኝበት ቦታ

 

የጨረታ መነሻ ዋጋ (በሚልዮን)

 

1

ዶዘር

 

CAT D7H

 

1990

 

230 HP

 

1

አለልቱ

 

2

2

ዶዘር

 

Komatsu D155A

 

2009

 

302 HP

 

1

አለልቱ

 

6

 

3

ገልባጭ( Turbo)

 

330.30

 

1989

 

306

 

1

ዋና /ቤት

 

0.5

 

4.1

የድንጋይ ወፍጮ

Small scale

3 t/hr

 

3

ለልቱ

 

6

4.2

የድንጋይ ወፍጮ

Large scale

 

2009

 

70 t/hr

 

1

ለልቱ

 

5

የሎውቤድ ጎታች ፓወር

K5324-D jenlion

 

2011

 

216.5

 

1

አለልቱ

 

2

6

ተገጣሚ መጠቅጠቅያ

sheep-foot roller

2

አለልቱ

7

ከገልባጭ የወረደ ክሬን

10t

1

አለልቱ

8

የብረት ፓኔሎችና ሌሎች መሳሪያዎች

በብዛት

 

40/60 ቦሌ በሻሌ4

 

9

የአሸዋ ማጠቢያ ማሽን

 

China

 

2015

 

 1

አለልቱ

 

10. በስራ ሰዓት በቆሙበት መመልከት ይቻላል::

11. የጨረታ ዋስትና ማስከበሪያ የእያንዳንዱን መነሻ መግዥያ ወይም ግምት ዋጋ 5% ተጫራቹ በጥሬ ገንዘብ ወይም በባንክ ሲፒኦ ከጨረታው ሰነድ ጋር አብሮ መቅረብ አለበት::


n