Federal Courts Judgement Execution Directorate

Addis Zemen መስከረም23፣2013

ማረሚያ

የፍ/ባለመብት / ፍቃዱ መንግስቱ እና በፍ/ባለዕዳ / ዮርዳኖስ ታደሰ የሐራጅ ቀን ጥቅምት 7 ቀን 2013 . የተባለው በስህተት ስለሆነ ጥቅምት 6 ቀን 2013 . 530 ሰዓት ተብሎ የሐራጅ ማስታወቂያው የታረመ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

የኢ.... ጠቅላይ /ቤት

የፌዴራል /ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት