King Haileselassie Memorial Association

Addis Zemen ነሐሴ6፣2012

የውጭ ኦዲተር አወዳድሮ ለመቅጠር የወጣ ማስታወቂያ 

የግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ መታሰቢያ ማህበር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከጃንዋሪ 2020 ጀምሮ ሂሣቡን ለሦስት ተከታታይ ዓመት እንዲመረመርለት የውጭ ኦዲተር አወዳድሮ ለመቅጠር ስለሚፈልግ የሚከተሉትን መሥፈርቶች የምታሟሉ ኦዲተሮች ለማወዳደር ትችላላችሁ፡፡ 

  1.  የተመሰከረለት( ukETh) ሂሣብ አዋቂና የተፈቀደለት ኦዲተር ምስክር ወረቀት ያለው፣ 
  2. የዓለም አቀፍ የፋይናንስና ሪፖርቲንግ ሲስተም (IFRS) ሠርተፍኬት ያለው፣ 
  3. የቫት ምዝገባናቲን ቁጥር ሠርተፍኬት ማቅረብ ይኖርበታል፣ 
  4. ቢያንስ ከሁለት ዓመት በላይ የበጎ አድራጎት ማኅበራትን ሂሣብ መመርምሩን የሚያስረዳ መረጃ ያለውና የኦዲት ሥራውን በአሥራ አምሥት ቀናት ውስጥ የሂሣብ ምርመራውን ማከናውን የሚችል፣ 
  5. ከላይ የተዘረዘሩትን መሥፈርቶች የምታሟሉ የኦዲትድርጅቶች ሥራውን የምትሠሩበትን የቴክኒክና የአገልግሎት ክፍያችሁን የሚገልጽ ሠነዶች የካ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 08 የቤት ቁጥር 706 ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ፊት ለፊት በሚገኘው የማህበሩ ጽ/ቤት ወይም በፖስታ ሣጥን ቁጥር 5616 ማስገባት ትችላላችሁ፡፡ምዝገባው የሚቆየው ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለአሥራ አምሥት ተከታታይ ቀናት ብቻ ይሆናል፡፡ 

የግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ  ሥላሴ መታሰቢያ ማህበር