Debre Berhan City Development Housing and Construction Bureau

Addis Zemen Tahsas 14, 2013

የግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ

የደ/ብርሃን ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን አገልግሎት /ቤት የግዥ ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የስራ ሂደት በፓኬጅ ቁጥር በከተማ አስተዳደሩ በጀት

 • 1 የዳው ዳምትራክ እና ሚስትቡሽ ገልባጭ መኪና
 • 2 ሚስትቡሽ ደብል ጋቢና መኪና እና ቶዮታ ደብል ጋቢና መኪና
 • 3 የሎደር ማሽን
 • 4 የተለያዩ ትራክተሮች
 • 5 የእሳት አደጋ መኪና የመለዋወጫ እቃዎች

በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ በዘርፉ ፈቃድ ያላቸው እና የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተወዳዳሪዎች በጨረታ መሳተፍ ይችላሉ፡፡

 1. 2013 በጀት ዓመት የታደሰ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ
 2. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /Tin Number/ ያላቸው
 3. የግዥ መጠኑ ከብር 200000/ሁለት መቶ ሺህ ብር/ እና በላይ ከሆኑ የተጫራች እሴት ታከስ ቫት ከፋይነት የተመዘገቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስከር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ መሆን ይኖርባቸዋል፣
 4. ተጫራቾች በጨረታ ለመሳተፍ ከተራ ቁጥር 1-3 የተጠቀሰትን  ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ ከመጫረቻው ሰነዶች ጋር አያይዘው ማቅረብ አለባቸው፡፡ ተጫራቾች የመጫረቻ ዋጋቸውን /ቤቱ ባዘጋጀው የጨረታ ማቅረቢያ ቅጽ ሞልተው ማቅረብ አለባቸው፡፡
 5. የጨረታ አሸናፊ የሚለየው በሎት በጥቅል ጠቅላላ ዋጋ ሲሆን በአንድ ሎት የተዘረዘሩትን እቃዎች በከፊል ወይም ቀንሶ መጫረት አይቻልም
 6. ለእያንዳንዱ እቃ የእስፔስፊኬሽን መግለጫ መሞላት አለበት፤ ነገር ግን የእስፔስፊኬሽን መግለጫው ያልተሞላበት እቃ ቢኖር ተጫራቹ /ቤቱ የሚፈልገውን ጥራት ያለው እቃ የማቅረብ ግዴታ አለበት፡፡
 7. የሚገዙትን እቃዎች ዓይነት ዝርዝር መግለጫ ስፔስፊኬሽን ከጨረታው ሰነድ ማግኘት ይችላሉ፣
 8. በጨረታው ሰነድ ላይ ማረጋገጫ ያልተቀመጠለት ስርዝ ድልዝ ወይንም ለመለየት አሻሚ የሆነ ፅሁፍ መኖር የለበትም
 9. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ከግዥ ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የስራ ሂደት ቢሮ ቁጥር 23 ድረስ በመምጣት ለእያንዳንዱ ሎት ማይመለስ ብር 50/ሃምሳ ብር/ በመከፈል የጨረታ ሰነዱን ተው መጫረት ይችላሉ፡፡
 10. ተጫራቾች 30 ተከታታይ ቀናት ፀንቶ የሚቆይ የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና /ቢድ ቦንድ/ ለሚወዳደሩበት ጠቅላላ ዋጋ ብር 1% በባንከ በተረጋገጠ የክፍያ ትዕዛዝ ሲፒኦ ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና/ጋራንት/ በስማቸው ለደብረብርሃን ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን አገልግሎት /ቤት በሚል አድራሻ በስማቸው ከኦርጅናል ከመጫረቻ ሰነዱ ጋር አብሮ ማስያዝ አለባቸው፡፡
 11. ማንኛውም ተጫራች የጨረታ ሀሳቡን በአንድ ወይም አንድ ወጥ በሆነ አንድ ቅጅ በማድረግ በጥንቃቄ በታሸገ ፖስታ በደ///አስ/////አገ//ቤት ///አስ//ስራ ሂደት ቢሮ ቁጥር 29 በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ዘወትር በስራ ሰዓት ማስታውቂያው በጋዜጣ በግልፅ ጨረታ ከወጣበት እለት ጀምሮ በ15 ተከታታይ ቀናት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
 12. ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ16ኛው ቀን ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በደ///አስ///// አገ//ቤት ///አስ//ስራ ሂደት ቢሮ ቁጥር 29 400 ሰዓት ታሽጎ በዚሁ እለት ከጠዋቱ 430 ሰዓት ይከፈታል :: ዕለቱ ቅዳሜ እሁድ ወይም የህዝብ በዓላት ከሆነ በሚቀጥለው የስራ ቀን ከጠዋቱ 430 ይከፈታል፡፡ ሆኖም ተጫራቶች በራሳቸው ምከንያት ባይገኙ የጨረታው ፖስታ ተሟልቶ ከተገኘ እንዲከፈት በማድረግ ውድድሩ ይካሄዳል
 13. አሸናፊው ተጫራች ውጤት ከተገለፀበት ቀን ጀምሮ በአሉት 5 የስራ ቀን በኋላ በአሉት 5 ተከታታይ ቀን ውስጥ መዋዋልና በውሉ መሰረት እቃውን የማጓጓዣ ወጭን ችሎ በደ///አስ///ንአስ//ስራ ሂደት ንብረት ከፍል ድረስ ማቅረብ አለበት
 14. አሸናፊው ድርጅት ያሸነፋቸውን የመለዋወጫ እቃዎች ሲያስረክብ በባለሙያ ሲረጋገጥ ተቀባይነት ሳያገኝjትከክል ባይሆን/ ተመላሽ አድርጎ ትከከለኛውን እቃ ማቅረብ አለበት፡፡
 15.  በጨረታው አሸናፊ የሆነ አቅራቢ የውል ማስከበሪያ የእቃውን ጠቅላላ ዋጋ 10 በመቶ /10%/ በባንክ በተረጋገጠ የክፍያ ትዕዛዝ/ሲፒኦ/ ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ በተጨማሪም የሚያስይዙት ዋስትና ጊዜ እቃው ተጠናቆ ርክክብ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ ቢያንስ 1 ወር ፀንቶ የሚቆይ መሆን አለበት፡፡
 16.  /ቤቱ 20 በመቶ ጨምሮ ወይም ቀንሶ ሙግዛት ይችላል ::
 17. /ቤቱ የተሻለ ዘዴ ወይም አማራጭ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብት አለው
 18.  በማስታወቂያው ያልተገለፁ ነገሮች ቢኖሩም በግዥ መመሪያው መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡
 19. ተጫራቾች ተጨማሪ ማብራሪያ ከፈለጉ ከሰኞ እስከ አርብ ባሉት ቀናት ዘወትር በስራ ሰዓ በስልክ ቁጥር 01118906580/011 681 2717/ 28 57 ላይ በመደወል መጠየቅ ይችላሉ፡፡

የደ/ብርሃን ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት

ቤቶችና ኮንስትራከሽን አገልግሎት /ቤት የግዥና

ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የስራ ሂደት