Yeka Sub City Woreda 11 Finance Bureau

Addis Zemen ጳጉሜ3፣2012

የጨረታ ማስታወቂያ

የየካ ክ/ከተማ ወረዳ 11 ፋይናንስ ጽ/ቤት ለ2013 በጀት ዓመት

 • የቢሮ መገልገያ ቋሚ ዕቃ (የተለያዩ ፈርኒቸር እና ኤሌክትሮኒክስ)፣
 • የጽ/ቤት መሳሪያዎች ፣
 • የደንብ ልብስ ፣ የደንብ ልብስ ስፌት ፣
 • የፅዳት ዕቃዎች ፣
 • ህትመት፣
 • መኪና ራይ ፣
 • የቢሮ መስተንግዶ ፣
 • የተለያዩ ኮምፒውተሮች ፎቶ ኮፒ ማሽንና ፒሪንተር ጥገና

ስለሚፈልግ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

 1. ለአቅራቢነት የተመዘገቡትን የምዝገባ የምስክር ወረቀትና ንግድ ፈቃድ ኮፒ ማቅረብ አለበት፡፡
 2. በዘርፉ የተሰማራ እንዲሁም የዘመኑን ግብር የከፈለበት ምስክር ወረቀት ፎቶ ኮፒ ማቅረብ
 3. የግብር መለያ ቁጥር /TIN/ ሰርተፍኬት ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ተመዝጋቢ እንዲሁም በጥቃቅን ለተደራጁት (TOT) ተመዝጋቢ የሆኑበት ምስክር ወረቀት ኮፒ ማቅረብ፡፡
 4. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ 10,000.00 (አስር ሺህ ብር) በባንክ የተረጋገጠ ሲፒኦ ማስያዝ አለበት፡፡
 5. ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ10 ተከታታይ የሥራ ቀናት የሚቆይ ሲሆን በ11ኛው ቀን ከጠዋቱ 4፡00 ሰኣት ተዘግቶ በዛው እለት ከጠዋት 4፡30 ይከፈታል፡፡
 6. የመወዳደሪያ ሃሳብ ፋይናንሻልና ቴክኒካል ሁለት በታሸገ ፖስታ ኮፒና ኦርጅናል በማድረግ ፋ/ጽ/ቤት በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ ማስገባት አለባቸው፡፡
 7. የተዘጋጀው ጨረታ ዝርዝር ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የማይመለስ ብር 100/አንድ መቶ ብር/ በመክፈል ከመስሪያ ቤቱ በአካል ቀርቦ ሰነዱን መግዛት ይቻላል፡፡
 8. የጨረታ አሸናፊ ድርጅቶች ያሸነፉበትን እቃዎች በራሱ ወጪ እስከ ቢሮ መጋዘን ድረስ ማቅረብ አለበት።
 9. ተጫራቾች የሚወዳደሩበት እቃ ናሙና ማቅረብ አለባቸው፡፡
 10. ጽ/ቤቱ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

አድራሻ ፡- አዲስ አበባ ከተማ የካ ክ/ከተማ ወረዳ 11 አስተዳደር

ልዩ ቦታ ኮተቤ 02 አለፍ ብሎ ደጃዝማች ወንድራድ 1ኛ ደረጃ ት/ቤት ፊትለፊት

ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ ማብራሪያ ካስፈለገዎ በስልክ ቁጥር 011-66-80-445 ይደውሉ

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

የየካ ክ/ከተማ ወረዳ 11 ፋይናንስ ጽ/ቤት