Kembata Tembaro Zone Finance and Economic Development Bureau, የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይ/ኢ/ል/መምሪያ

Addis Zemen

የግንባታ ጨረታ ማስታወቂያ 

የጨረታ መለያ 006/2012 

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋ/ኢ/ል/መምሪያ ግዥና ንብረት አስ/ር ዳይሬክቶሬት በዞኑ ጤና መምሪያ በኩል 

 • በቃጫ-ቢራ ወረዳ ሚኖ ቀበሌ የሚገነባው 2ኛ ትውልድ ጤና ኬላ ግንባታ ህጋዊ ተጫራቾችን በግልጽ አወዳድሮ ለማስገንባት ይፈልጋል

ስለሆነም:-

 1. ደረጃቸው GC-7/BC-7 እና ከዚያ በላይ የሆኑ 
 2. የዘመኑን ፈቃድ ያሳደሱ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ የተመዘገቡና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፤ 
 3. ተጫራቾች 15,000.00 /አሥራ አምስት ሺህ ብር ብቻ የጨረታ ዋስትና በሲፒኦ /የባንክ ጋራንት/ ማቅረብ የሚችሉ። 
 4. በዞኑ ውስጥ በሚሠሩ ግንባታዎች ውል ያቋረጡ ኮንትራክተሮች መወዳደር አይችሉም :: 
 5. ከዚህ በፊት ከዞኑ ውስጥ ተወዳድረው አሸንፈውና ውል ገብተው እየሠሩ ያሉ ኮንትራክተሮች መወዳደር የሚችሉት ሥራቸው ከ70% በላይ መድረሱን የሚገልጽ ደብዳቤ ማቅረብ ሲችሉ ሲሆን ካለበለዚያ በጨረታው መወዳደር አይችሉም:: 
 6. ተጫራቾች ከሥራው የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ21 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የማይመለስ ብር 200.00 /ሁለት መቶ ብር ብቻ/ በመክፈል ዘወትር በሥራ ቀናት በፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ቢሮ ቁጥር 10 ቀርበው መውሰድ ይችላሉ:: 
 7. ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዶቻቸውን ቴክኒካልና ፋይናንሻል ዶክመንት አንዳንድ ኦርጅናልና ሁለት ሁለት ኮፒ በማሸግና በአንድ ኤንቨሎፕ ውስጥ በማድረግ ጨረታው አየር ላይ ከዋለበት ቀን ጀምሮ በ22ኛው ቀን ለዚሁ ጨረታ በተዘጋጀ ሳጥን ውስጥ እስከ 9:00 ማስገባት ይኖርባቸዋል። 
 8. ጨረታው በዚያው ዕለት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት 9፡00 ሰዓት ታሽጎ 9፡15 ይከፈታል። ቢሆንም 22ኛው ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በቀጣዩ የሥራ ቀን የሚከፈት ይሆናል። 
 • መ/ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው:: የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይ/ኢኮ/ል/መምሪያ ግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት:: 
 • ለበለጠ መረጃ፦ 046-554-1393 / 0019/ ዱራሜ 

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ የከምባታ 

ጠምባሮ ዞን ፋይ/ኢኮ/ልማት 

መምሪያ – ዱራሜ