Kembata Tembaro Zone Finance and Economic Development Bureau

Addis Zemen Tir 25, 2013

የግንባታ ጨረታ ማስታወቂያ

መለያ ቁጥር 008

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይናንስ መምሪያ በደ/////መንግስት ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በኩል በአንገጫ ከተማ የሚያስገነባውን የሰብል ምርቶች ግብይት ቀሪ ሥራ ግንባታ ህጋዊ ተጫራቾችን በግልፅ አወዳድሮ ለማስገንባት ይፈልጋል 

ስለሆነም :

  1. ከደረጃቸው GC-7/BC-7 እና ከዚያ በላይ የሆኑ
  2. ፈቃዳቸውን ያሳደሱ፣ የተጨማሪ አሴት ታክስ የተመዘገቡና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፤
  3. ተጫራቾች ብር 30,000/ሰላሳ ሺህ ብር ብቻ/ የጨረታ ዋስትና በሲፒኦ /የባንክ ጋራንት/ ማቅረብ የሚችሉ፡፡
  4. ተጫራቾች በሥራው የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 30 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የማይመለስ ብር 200 /ሁለት መቶ ብር ብቻ በመክፈል ዘወትር በሥራ ቀናት በፋይናንስ መምሪያ ቢሮ ቁጥር 10 ቀርበው መውሰድ ይችላሉ፡፡
  5. ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዶቻቸውን ቴክኒካልና ፋይናንሻል አንድ ኦርጅናልና ሁለት ኮፒ ለየብቻቸው በማሽግና በአንድ ኤንቨሎፕ ውስጥ በማድረግ ጨረታ በወጣበት 31ኛው ቀን ለዚሁ ጨረታ በተዘጋጀ ሳጥን ውስጥ እሰከ 830 ማስገባት አለባቸዉ ጨረታዉ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት 830 ሰዓት ታሽጎ 845 ይከፈታል :: ነገር ግን 31ኛዉ ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በቀጣዩ የሥራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት ይከፈታል

 /ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይናንስ መምሪያ ግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

ለበለጠ  መረጃ፡– 0465541393 ዱራሜ

በደ///// የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይናንስ መምሪያ