Gulele Sub City Entoto Fana Health Post

Addis Zemen ጳጉሜ4፣2012

ማስተካከያ

ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም የወጣው በጉለሌ ክ/ከተማ የእንጦጦ ፋና ጤና ጣቢያ የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር 001/2018” የተባለው በስህተት ስለሆነ “ቁጥር 001/2013” ተብሎ ይነበብ፡፡ ከዚሁ ጋር ሎት 16 ደንብ ልብስ ስፌት /1000/ አንድ ሺህ ብር የሚል ሎት ተጨምሮ ይነበብ፡፡