Ethiopian Press Agency

Addis Zemen Tir 4, 2013

ሁለተኛ ጊዜ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

ድርጅታችን 2013 በጀት ዓመት በመጋዘን ተከማችተው ያሉና

 • ያገለገሉ የተለያዩ የብረት የእንጨት ጠረጴዛ ከነ ድሮር፣ የተለያዩ ተሽከርካሪ ወንበሮች፣ የኃላፊ ወንበሮች፣ የእንጨትና የብረት ድሮር፤ ጠረጴዛዎች፣ ቁም ሣጥን፤
 • የታይፕ ጠረጴዛ፣ የእንግዳ ወንበር፣ የሣሎን ጠረጴዛ፣ የስብሰባ ጠረጴዛ ቲቪ ስታንድ፣ ሶ ወንበር፣ ኮምፒውተር ስታንድ፣ የፀሓፊ ወንበር፤ የሥልክ ማስቀመጫ፣ ሽልፍ፣ ፋይልካቢኔት፣ ወንበር፣ መስኮት፣ የሀሣብ መስጪያ ሣጥን፣
 • ብረት፣ ባትሪ፣ የተሽከርካሪ ጎማ፣ የተለያዩ ፕሪንተሮች እና ፎቶ ኮፒ ማሽን እስካነር በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡

በጨረታው መወዳደር የሚፈልጉ የሚከተሉትን መሥፈርቶች ማሟላት አለባቸው፡፡

 1. በዘመኑ የታደሠ ንግድ ፍቃድ
 2. በግብር ከፋይነት የተመዘገቡ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ያላቸውና
 3. ተጫራቾች ለእያንዳንዱ በዝርዝር ለተመለከተው ሠነድ የማይመለስ ብር 50 /ሃምሣ ብር ብቻ / በመክፈል ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የግዥና ንብረት አስተዳደር / ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ቢሮ በመቅረብ መግዛት ይቻላል፡፡
 4. ማንኛውም ተጫራች ለጨረታ ስከበሪያ ብር 5000 /አምስት ሺህ/ ብር CPO ወይም በባንክ ተረጋገጠ ቢድ ቦንድ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 5. ተጫራቾች ሠነዳቸውን ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን በመለየት በታሸገ ኤንቨሎፕ በማዘጋጀት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 16ኛው የሥራ  ቀን ከጠዋቱ 415 ሰዓት ድረስ ለጨረታው ሠነድ ማስገቢያ በተዘጋጀው ሣጥን ውስጥ ማስገባት ይቻላል፡፡ ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ከጠዋቱ 415 ላይ ታሽጎ 430 ላይ በመሥሪያ ቤቱ የግዥና ፋይናንስ አዳይሬክቶሬት ቢሮ ይከፈታል፡፡
 6. የጨረታው አሸናፊ በጨረታው መመሪያ መሠረት አሸናፊው በፅሑፍ  ከተገለፀለት 7ቀናት ውስጥ ከድርጅቱ ጋር ውል መፈፀም አለበት፡፡
 7. የጨረታው አሸናፊ ውሉን እንደተዋዋለ የጨረታ ማስከበሪያ ለተሸናፊው ድርጅት ወዲያውኑ ይመልሣል ፡፡
 8. ድርጅታችን ጨረታውን አስመልክቶ የተሻለ አማራጭ ካገኘ በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

ለተጨማሪ መረጃ ስልክ፡– 0111264204/0111264205

 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት