Arba Minch University

Addis Zemen ኅዳር1፣2013

የግዥ መለያ ቁጥር

//05/2013 .

የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 2013 በጀት ዓመት ለቢዝነስ ልማት ///ቤት ለስራ አገልግሎት የሚውል የማተሚያ ማሽን ግዥ (በድጋሚ የወጣ) በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

 • ምድብ 1. የማተሚያ ማሽን ግዥ

ስለሆነም በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ የንግድ ድርጅቶች፡

 1. በዘርፉ ህጋዊ እና የታደሰ ኦርጅናል የንግድ ፍቃድ ያላቸው የዕቃና አገልግሎት አቅራቢዎች ሊስት (ዝርዝር) የተመዘገቡና የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ የተጨማሪ እሴት ታክስ /VAT/ የምስክር ወረቀትና የዘመኑን ግብር ስለመፈላቸው ኦርጅናልና የድጋፍ ደብዳቤ ከገቢዎች ባለስልጣን ማቅረብ የሚችሉ ሆኖ የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ካደራጃቸው አካል የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 2. ተጫራቾች በኢፌዲሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የተመዘገቡበትን PPA online/ የምዝገባ ሰርተፊኬት ከሲፒኦ ጋር አብሮ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 3. ስለ ጨረታው የሚገልጸውን የጨረታ ሰነድ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ከግዥ አገ/ ቡድን በአዲሱ አስተዳደር ህንፃ 1 ፎቅ ቢሮ ቁጥር 112 ወይም አዲስ አበባ በሚገኘው የዩኒቨርሲቲው ጉዳይ ማስፈፀሚያ /ቤት አራት ኪሎ ሮሚና ካፌ ቢሮ ቁጥር 14 ዘውትር በሥራ ሰዓት ለፋይናንስና በጀት አስ////ቤት ለምድቡ የማይመለስ ብር 200.00 /ሁለት መቶ ብር/ በመግዛት መወዳደር የሚችሉ ሲሆን ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የተቋቋሙበትን የሕጋዊነት ማስረጃ በማሳየት ያለ ክፍያ በነፃ ይሰጣቸዋል፡፡
 4. የጨረታ ሰነዱን በታሸገ ኤንቬሎፕ ህዳር 17 ቀን 2013 ከጠዋቱ 400 ሰዓት ድረስ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ግዥ አገትና ንብረት አስ/ //ቤት ቢሮ በተዘጋጀ ሳጥን መክተት ይቻላልጨረታው የሚከፈተው 430 ላይ ይሆናል፡፡ ሰነዱ ታሽጐ ባይቀርብና ተፈላጊ ሰነዶች ቢጐድልበት ኃላፊነቱ የተጫራቹ ይሆናል፡፡
 5. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ /ቢድ ቦንድ/ ምድብ 1.ብር 25,000.00/ሃያ አምስት ሺህ ብር/
 6. በግዥ መመሪያ አንቀጽ 16.16.4 መሰረት ተገቢውን የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ማቅረብ አለባቸው የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ካደራጃቸው አካል የሚሰጥ የዋስትና ደብዳቤ አያይዘው ማቅረብ አለባቸው። በጨረታው በተናጠል የሚወዳደሩ አቅራቢዎች ጨረታ ማስከበሪያ መጠን ከጨረታው ሰነድ በማየት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 7. በከፈታው ቀን ከተጠቀሰው ሰዓት ውጪ ዘግይቶ የቀረበ የጨረታ ሰነድ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡
 8. የቴክኒካል ዶክሜንት እና ህጋዊነት ሰነዶችና CPO ለብቻው ታሽጎ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ የፋይናንሻል ዶክመንት ለብቻው ታሽጎ የቴክኒክ ውድድሩን ያለፉት ድርጅቶች ብቻ እንዲከፈት ይደረጋል፡፡
 9.  የጨረታ አሸናፊ ድርጅቶች ከዩኒቨርሲቲው ጋር ውል በመግባት ማንኛውንም ወጪ በራሳቸው ችለው ለዩኒቨርሲቲው ንብረት ክፍል ገቢ ያደርጋሉ፡፡
 10. ተጫራቾች ማንኛውንም የመንግስት ታክስና የግብር ግዴታቸውንም ከነመጓጓዣው በሚያቀርቡት የመወዳደሪያ ነጠላ ዋጋ ውስጥ አካተው ማቅረብ አለባቸው።
 11.  ዩኒቨርሲቲው የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።

ለማንኛውም ተጨማሪ ማብራሪያ ከዚህ በታች በተጠቀሱ አድራሻዎች ደውሎ መጠየቅ ይቻላል::

ስልክ ቁጥር +251111577704 /አዲስ አበባ/

ስልክ ቁጥር 0468811415/0468814533 /አርባ ምንጭ/

የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ