Arba Minch University

Addis Zemen Hidar 29, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ

የግዥ መለያ ቁጥር ግ/ጨ/08/2013 ዓ.ም

የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ለ2013 በጀት ዓመት (በድጋሚ የወጣ) የስጋ መፍጫ ማሽን ግዥ በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

 • ምድብ 1 የስጋ መፍጫ ማሽን ግዥ (በድጋሚ የወጣ)

ስለሆነም በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ የንግድ ድርጅቶች፡-

 1. በዘርፉ ህጋዊ እና የታደሰ ኦርጅናል የንግድ ፍቃድ ያላቸው፤ የእቃና አገልግሎት እቅራቢዎች ሊስት (ዝርዝር) የተመዘገቡና የምስከር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ የተጨማሪ እሴት ታክስ VAT/ የምስከር ወረቀትና የዘመኑን ግብር ስለመክፈላቸው እርጅናልና የድጋፍ ደብዳቤ ከገቢዎች ባለስልጣን ማቅረብ የሚችሉ ሆኖ የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ካደራጃቸው እካል የሚሰጥ የምስከር ወረቀት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 2. ተጫራቾች በኢፌዲሪ የመንግሥት ግዥና ንብረት እስተዳደር ኤጀንሲ የተመዘገሱበትን /PPA Online/ የምዝገባ ሰርተፊኬት ከሲፒኦ ጋር አብሮ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 3. ስለ ጨረታው የሚገልጸውን የጨረታ ሰነድ ከእርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ፅ/ቤት ወይም አዲስ አበባ በሚገኘው የዩኒቨርሲቲው ጉዳይ ማስፈፀሚያ ፅ/ቤት አራት ኪሎ ሮሚና ካፌ ቢሮ ቁጥር 4 ዘወትር በሥራ ሰዓት ለፋይናንስና በጀት አስ/ር/ዳ/ፅ/ቤት ለጨረታ ሰነዱ የማይመለስ ብር 200 00 /ሁለት መቶ ብር/ በሙግዛት መወዳደር የሚችሉ ሲሆን ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የተቋቋሙበትን የሕጋዊነት ማስረጃ በማሳየት ያለ ክፍያ በነፃ ይሰጣቸዋል፡፡
 4. የጨረታ ሰነዱን በታሸገ ኤንቨሎፕ በታኅሳስ 14 ቀን 2003 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት ድረስ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ግዥ አገjትና ንብረት አስ/ር ዳ/ፅ/ቤት ቢሮ በተዘጋጀ ሳጥን መከተት ይቻላል
 5. ጨረታው የሚከፈተው በ4፡30 ሰዓት ላይ ይሆናል፡፡ ሰነዱ ታሽጎ ባይቀርብና ተፈላጊ ሰነዶች ሲጐድልበት ኃላፊነቱ የተጫራቹ ይሆናል። ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ /ቢድ ቦንድ/ ምድብ /30,000.00/ሠላሳ ሺህ ብር/
 6. በግዥ መመሪያ አንቀጽ 16.16.4 መሰረት ተገቢውን የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ማቅረብ አለባቸው። የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ካደራጃቸው አካል የሚሰጥ የዋስትና ደብዳቤ አያይዘው ማቅረብ አለባቸው፡፡ በጨረታው በተናጠል የሚወዳደሩ አቅራሶዎች ጨረታ ማስከበሪያ መጠን ከጨረታው ሰነድ በማየት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 7. በመክፈቻው ቀን ከተጠቀሰው ሰዓት ውጪ ዘግይቶ የቀረበ የጨረታ ሰነድ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡
 8. የቴክኒካል ዶክመንት እና ህጋዊነት ሰነዶችና CPO ለብቻው ታሽጎ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ የፋይናንሻል ዶከመንት ለብቻው ታሽጎ የቴክኒክ ውድድሩን ያለፉት ድርጅቶች ብቻ እንዲከፈት ይደረጋል፡፡
 9. የጨረታ አሸናፊ ድርጅቶች ከዩኒቨርሲቲው ጋር ውል በመግባት ማንኛውንም ወጪ በራሳቸው ችለው ለዩኒቨርሲቲው ንብረት ከፍል ገቢ ያደርጋሉ፡፡
 10.  ተጫራቾች ማንኛውንም የመንግስት ታከና የግብር ግዴታቸውንም ከነመጓጓዣው በሚያቀርቡት የመወዳደሪያ ነጠላ ዋጋ ውስጥ አካተው ማቅረብ አለባቸው፡፡
 11. ዩኒቨርሲቲው የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ለማንኛውም ተጨማሪ ማብራሪያ ከዚህ በታች በተጠቀሱ አድራሻዎች ደውሎ መጠየቅ ይቻላል፡፡
 • ስልክ ቁጥር +251111577704 /አዲስ አበባ/
 • ስልክ ቁጥር 0468811415/0468814533 /አርባ ምንጭ/

የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ