• Amhara

ANRS Building Construction Works Enterprise

Addis Zemen Tahsas 23, 2013

ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር 15/2013

1.የአማራ ሕንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ለሚገነባቸው ፕሮጀክቶችና ግንባታዎች፡

  • 1.1 ለባ/ዳር ሥራ አመራር አካዳሚ ግንባታ አገልግሎት የሚውል አርምስትሮንግ አቅርቦትና ገጠማ፣
  • 1.2 ለባ/ዳር ሥራ አመራር አካዳሚ ግንባታ፣ለደሴ ሆስፒታል ዲያግኖስቲክ ግንባታ ማዕከል፣ ለደ/ታቦር ባህል አዳራሽና ቢሮ ግንባታ እና ለዋድላ ወረዳ አስተዳደር ቢሮ ግንባታ እና ሌሎች ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚውል እቃ አቅርቦት ሕጋዊ ፍቃድ ያላቸውን ፋብሪካዎችና አቅራቢዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

ስለዚህ በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እየገለጽን፣ የጨረታ ሰነዱን /ዳር ከተማ አማራ ሕንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ቀበሌ 11 ኮብል አክሲዮን ማህበር ፊት ለፊት ቢሮ ቁጥር 11 የማይመለስ ብር 200.00 ( ሁለት መቶ ብር) በመክፈል ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 15 ተከታታይ ቀናት መውሰድ ይችላሉ:: በተጨማሪም አዲስ አበባ ማስተባበሪያ /ቤት ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጀርባ መግዛት ይቻላል፡፡ የጨረታው ውድድር በሎት/በምድብ ድምር ዋጋ የሚታይ ሲሆን በአንድ ሎት/ ምድብ/ ለተጠየቁ እቃዎች ለሁሉም ዋጋ (ሙሉ ለሙሉ) ዋጋ መሞላት እንዳለበት እናሳስባለን። ነገር ግን ለድርጅቱ የተሻለ ጥቅም ያስገኛል ተብሎ ከታመነበት በድርጅቱ የግዥ መመሪያ ገፅ 10 አንቀፅ 14.2.1 ተራ ቁጥር 4 መሠረት ውድድሩን በነጠላ ዋጋ በማወዳደር ዝቅተኛ የሆነውን በመምረጥ ግዥ ሊፈጸም ይችላል::

2.ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ኦርጅናልና ኮፒውን በመለየት በተለያዩ ፖስታዎች በጥንቃቄ በማሸግ ማስታወቂያው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 16ኛው ቀን (15 ተከታታይ ቀናትን በመቁጠር) ከቀኑ 800 ሰዓት ድረስ ብቻ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ 16ኛው ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን እስከ ቀኑ 800 ሰዓት ድረስ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

3. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ጨረታው በተዘጋበት ቀን ከቀኑ 830 ሰዓት በድርጅቱ ቢሮ ቁጥር 18 ይከፈታል፡፡

በሚቀርበው የጨረታ ሰነድ መሟላት ያለበት፡

  • 3.1. በዘርፉ የንግድ ሥራ ፈቃድና ለዘመኑ ስለመታደሱ ማረጋገጫ፣
  • 3.2. ማንኛውም የወቅቱን የመንግሥት ግብር ለመክፈሉ ወይም ሌሎች ግዴታዎችን ስለመወጣት ማረጋገጫ፣
  • 3.3 የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር (TIN) እና የተጨማሪ እሴት ታክስ የምዝገባ የምስክር ወረቀት፣
  • 3.4 የጨረታ ማስከበሪያ የጠቅላላ ዋጋውን ቫትን ጨምሮ 2% በባንክ በተረጋገጠ (CPO) ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማስያዝ ይኖርበታል፣ ነገር ግን የሚያስይዘው ማስከበሪያ ከብር 500,000.00 (አምስት መቶ ሺህ ብር) መብለጥ የለበትም፡፡
  • 3.5 ድርጅቱ ከአሸናፊው ድርጅት ንብረቱን ከመረከቡ በፊት ናሙና አስቀርቦ የእቃዎችን ትክክለኛነት የጥራት ቴስት በማሰራት እና በድርጅቱ አማካሪዎች በማረጋገጥ ትክክለኛነቱን ሲያሟላ ብቻ ይረከባል፡፡ ከሕጋዊ ተቋማት ለሚደረግ የጥራት ማረጋገጫ ክፍያ በሻጭ ይሸፈናል፡፡
  • 3.6 በጨረታው ቅር የተሰኘ ተጫራች የጨረታ ውጤቱ ከተገለፀለት ቀን ጀምሮ 3 የሥራ ቀናት ብቻ ቅሬታውን ማቅረብ ይችላል፡፡

4. በጨረታ ውድድሩ አሸናፊ የሚሆነው ድርጅት እቃዎችን በራሱ ወጪ ፕሮጀክቶቹ በሚገኙበት ከተማ/በሎቱ በተጠቀሰው ማስረከቢያ ቦታ/ ድረስ በራሱ ትራንስፖርት ኣጓጉዞ አቅርቦቱን ያቀርባል እንዲሁም አቅርቦትና ገጠማውን ገጥሞ ያስረክባል፡፡

5. የጨረታ አሸናፊው ለአሸነፉበት ጠቅላላ ዋጋ ቫትን ጨምሮ 10% የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና (የውል ማስከበሪያ) በባንክ በተረጋገጠ (CPO) ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ያስይዛል፡፡

6. የጨረታ ሰነዱ ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ 45 ተከታታይ ቀናት ፀንቶ ይቆያል፡፡

7. የጨረታ ተወዳዳሪዎች በሌሎች ተወዳዳሪዎች ዋጋ ላይ ተንተርሶ ማቅረብ አይችሉም፡፡

8. በጨረታ ሠነዱ በእያንዳንዱ ገጽ እና ፖስታው ላይ የድርጅቱ ፊርማና ማህተም ሊኖር ይገባል፡፡

9. ድርጅቱ የጨረታ አሸናፊ ከሆነው አቅራቢ የጨረታውን ይዘት ሳይቀይር ከገዛው እቃ መጠን ላይ በየሎቱ ጠቅላላ እቃ ዓይነትና መጠን ለገዥ ጠቃሚ ነው ብሎ ከታመነ ውል ሲይዝ 50% ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል፡፡ ከውለታ በኋላ 50% ሊጨምር ይችላል፡፡

10. ከጨረታ ሳጥን መዝጊያ ቀንና ሰዓት ዘግይቶ የቀረበ ተጫራች ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

11.አሸናፊ የሚሆነው ተጫራች ውለታ ወስዶ ናሙና ለአማካሪ በማቅረብ ሲፀድቅለት አቅርቦቱን ያቀርባል፡፡ እንዲሁም አቅርቦትና ገጠማውን ይሰራል፡፡

12. ውድድሩ በሎት