• Bahir Dar
  • Applications have closed

Bahir Dar City Woreda Court

Be'kur Hidar 28, 2013

ማስተካከያ

የሐራጅ የጨረታ ማስታወቂያ መዝገቡ ሁነኛው እና በተከሣሽ እርምጅ መብራት መካከል ስላለው የባልና የሚስት ክስ በበኩር ጋዜጣ ህዳር 21 ቀን 2013 ዓ/ም በወጣው ጨረታ ላይ ሣይጠቀስ የቀረው ከህዳር 23 ቀን 2013 ዓ/ም እስከ ታህሣስ 26 ቀን 2013 ዓ/ም ከጠዋቱ 3፡00 እስከ 6፡00 ድረስ ጨረታው ይካሄዳል በሚል ተስተካክሎ እንዲነበብልን እንጠይቃለን፡፡

የባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍ/ቤት