North Shewa Zone Kembebit Woreda Finance and Economic Development Bureau

Addis Zemen Tir 27, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ

የቅምብቢት ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር /ቤት 2013 በጀት ዓመት 2 ዙር ግዥ በቅምብቢት ወረዳ ስር ላሉ ባለ በጀት /ቤቶች የተለያዩ

  • የጽ መሳሪያ እና
  • ቋሚ አላቂ የቢሮ እቃዎች
  • የፅዳት እቃዎች
  • የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች
  • የመኪናና የሞተር ጎማዎች
  • የደንብ ልብስ በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል።

ስለዚህ በየስራ ዘርፉ የዘመኑን ግብር የከፈላችሁ፤ በዘመኑ የታደሰ የንግድ ፍቃድ ያላችሁ፤የተጨማሪ እሴት ታከስ VAT” 15% ተመዝጋቢ የሆናችሁ፤ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር “TIN” ያላችሁ እና በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ለመሆናቸው የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ፣ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ15 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ በቅምብቢት ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር / ቤት በግንባር በመቅረብ ዝርዝር መጠይቆችን የያዘውን ሰነድ በማይመለስ ብር 100 በካሽ መግዛት ይችላሉ፡፡

  • ተጫራቾች በጨረታ ሰነድ ላይ በዝርዝር የተመለከተውን የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በካሽ ወይም ሲፒኦ “CPO” ማስያዝ አለባቸው፡፡ ተጫራቾች በተዘጋጀው የዋጋ ማቅረቢያ ሰነድ ላይ በመሙላት በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ ኦርጅናል እና ፎቶ ኮፒ በመያዝ ለዚሁ በተዘጋጀ የጨረታ ሳጥን ውስጥ እስከ 19/6/2013 . ከጠዋቱ 430 ሰዓት ረስ ማስገባት ይኖርባቸዋል።
  • ጨረታው በዚሁ እለ 19/2/2013 . ከጠዋቱ 500 ሰዓት ተጫራቾች ወይም ህጋዊተወካዮች በተገኙበት ይከፈታል።

ማሳሰቢያ

  • ጨረታውን ያሸነፈ ድርጅት ካሸነፈበት ቀን ጀምሮ 5 ቀናት ውስጥ ውሉን ፈጽሞ እቃዎችን የማስገባት ግዴታ አለበት።
  • መስሪያ ቤቱ የተሻለ መንገድ (አማራጭ) ካገኘ ጨረታውን በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው፡፡

አድራሻ፡ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ በሚወስደው መንገድ 78 ኪሎ ሜትር ሸኖ ከተማ ነው

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር፡– 011687 0211 /0910 093362 በመደወል ጠይቆ መረዳት ይቻላል።

በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን

የቅምብቢት ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ

ትብብር /ቤት