South Omo Zone Salamago Woreda Court

Addis Zemen Tir 29, 2013

 የጨረታ ማስታወቂያ

በደ/ብ/ብ/ህ/ከ/መ በደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደር የሳላማጎ ወረዳ ፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም ተጀምሮ ሳይጠናቀቅ የተቋረጠውን የፍርድ ቤት ግንባታ ከዚህ በታች በሰንጠረዥ በተገለጸው መሠረት በ2013 የበጀት ዓመት ለማስገንባት በግንባታ መስክ የተሰማሩ ህጋዊ ተጫራቾችን በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ የግዥ ዘዴ አወዳድሮ ማስገንባት ይፈልጋል፡፡

ተ.ቁ

የግንባታው አይነት

የግንባታው ቦታ

የተጫራች ደረጃ

የጨረታ ማስከበሪያ ብር መጠን በ C.P.O ብቻ

1

ሳላማጎ ወረዳ ፍርድ ቤት

ሃና

ጂሲ/ቢሲ ደረጃ ስድስትና ከዚያ በላይ

20,000/ሃያ ሺህ ብር/

 

 በዚህም መሠረት ፡-

 1. በኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ በክልሉ ወይም ስልጣን በተሰጠው አካል ተመዝግቦ ለ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት ከላይ በሠንጠረዥ በተጠቀሰው ደረጃ መሠረት የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ ሠርተፍኬት ያለው፡፡
 2.  በዘርፉ የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ያለው
 3. ለ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት በመስኩ የታደሰ የንግድ ፍቃድ ያለው
 4. የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ
 5. የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር ያለው፡፡
 6. የግብር ግዴታን በመወጣት ስልጣን ካለው አካል ወይም ገቢዎች ባለሥልጣን ለበጀት ዓመቱ በጨረታ መሳተፍ የሚያስችለውን የታደሰ የታከስ ከሊራንስ ሠርተፍኬት የያዘ Malid tax clearance certificate/
 7.  በፌዴራል ወይም በክልሉ የግዢ እና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ወይም ስልጣን ከተሰጠው የሚመለከተው አካል በዘርፉ በአቅራቢነት ዝርዝር የመዘገስ /Registered in FPPA or PPA Suppliers List/
 8.  ከዚህ ቀደም የወሰዳቸውን የግንባታ ሥራ ውሎች በጥራትና በወቅቱ ገብቶ የሚያስረከብ ለመሆኑ ፤ የግንባታ ጥራት ማጓደል ፤ ማዘገየት ፤ ውል ማቋረጥ ወዘተ የውል አስተዳደርና አፈፃፀም ችግር የሌለበት ስለመሆኑ ስልጣን ከተሰጠው ከሚመለከተው የኮንስትራከሽን ኮንትራት አስተዳደር ማንኛውም የመንግስት አካል ማስረጃ ያለው በመሆኑም ከዚህ ቀደም የግንባታ ፕሮጀከት ወስዶ በግንባታው ወይም በፕሮጀክቱ የውል  ስፔስፊኬሽን እና ማጠናቀቂያ ቀናት በሚፈለገው ጥራትና የማጠናቀቂያ ቀናት በማጠናቀቅ ለአሰሪው ባለበጀት መ/ቤት በወቅቱ ያላስረከበ ፣ ውል ያቋረጠ ተጫራች በጨረታው መሳተፍ አይችልም። ለዚህም ማስረጃ ከቀረበ ከጨረታው ውድድር በቀጥታ ውጭ ይደርጋል ወይም ይሰረዛል፡፡
 9. በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልግ ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟላ ማንኛውም ተጫራች ህጋዊ የፅሁፍ ማመልከቻ ይዞ በመቅረብ የጨረታ ሰነዱን ይህ ጨረታ በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ በጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ዕለት ጀምሮ ባሉት 30/ሰላሳ ተከታታይ ቀናት ውስጥ ከደቡብ ኦሞ ዞን ሳላማጎ ወረዳ ፍርድ ቤት ግዢ እና ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ክፍል የማይመለስ ብር 400 /አራት መቶ ብር/ በመከፈል የጨረታ ሰነዱን በመውሰድ ከጨረታው መወዳደር ይችላል፡፡
 10. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ብር ከላይ በሰንጠረዡ የተጠቀሰውን የገንዘብ መጠን ከታወቀ ባንከ በሲፒኦ ብቻ በማዘጋጀት ለብቻው በአንድ ፖስታ በማሸግ ከጨረታው ቴክኒካል ኦርጂናል ዶከመንት ጋር በማስገባት ማስያዝ አለባቸው፡፡
 11. ተጫራቾች የተገዛውን የጨረታ ሰነድ በመሙላት እና በማዘጋጀት አንድ ኦሪጂናል እና ሁለት ኮፒ በማድረግ ማቅረብ ያለባቸው ሲሆን አቀራረቡም ቴክኒካል እና ፋይናንሻል በተለያየ ፖስታ ተሞልቶ እና ተዘጋጅቶ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ ቴከኒካሉ ላይ ቴክኒካል ኦርጂናል እና ቴክኒካል ኮፒ በማለት በአንድ እናት ፖስታ በማሸግ እንዲሁም ፋይናንሻሉ ላይ ፋይናንሻል ኦርጂናል እና ፋይናንሻል ኮፒ በማለት በአንድ እናት ፖስታ  በማሸግ /ለዚሁ ሥራ በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ ሰላሳ አንደኛው /31ኛው ቀን (የሥራ ቀን) ከሆነ ብቻ ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን 3፡00 ሰዓት እስከ 6፡25 ሰዓት ድረስ መግባት ይኖርበታል፡፡ ጨረታው በዚሁ ዕለት 6፡30 ሰዓት ታሽጎ ከሰዓት በኋላ 8፡30 ሰዓት ላይ ተጫራቾች/ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡ ተጫራቾች በሰም አሽገው በሚያቀርቡት የመጫረቻ ሰነድ ካኪ ፖስታ ላይ በጥንቃቄ አስፈላጊውን መረጃ መግለፅ አለባቸው፡፡ የጨረታው አከፋፈት በሁለት መንገድ ሆኖ ቴክኒካሉ በመጀመሪያ ደረጃ ተከፍቶ ከተገመገመ በኋላ ፋይናንሽያል ዶክመንት ይከፈታል፡፡

ማሳሰቢያ፡-

መ/ቤቱ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

ለበለጠ መረጃ፡- በስልክ ቁጥር 0912752964 ወይም 0926096650 በመደወል መረዳት ይችላሉ፡፡

በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ በደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደር

የላማጎ ወረዳ ፍርድ ቤት ሀና