West Hararge Zone Correctional Facility

Addis Zemen ሐምሌ22፣2012

ማረሚያ

አርብ ሐምሌ 17 ቀን 2012 . የወጣው የምዕራብ ሐረርጌ ዞን ማረሚያ ቤት አስተዳደር የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታው መክፈቻ እና መዝጊያ ቀን በተራ ቁጥር 7 ላይ የተጠቀሰው 36ኛው ቀን የተባለው በስህተት ስለሆነ የጨረታው መክፈቻ እና መዝጊያ 16ኛው ቀን ተብሎ ይነበብ፡፡