Haremaya University

Addis Zemen ጥቅምት6፣2013

ማረሚያ

የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የህይወት ፋና ሆስፒታል የጽዳት እቃ ጨረታ ማስታወቂያ HU/HHMS/ONT/01/2013 ጥቅምት 4 ቀን የወጣ ሲሆን ነገር ግን ጋዜጣው ሲወጣ የመዝጊያና መክፈቻው ቀን ጥቅምት 10 የሚለው በስህተት ስለሆነ በጥቅምት 20/2013 ቀን ተብሎ የታረመ ስለሆነ በዚሁ እንዲስተካከል፡፡

ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ