የሐራጅ ማስታወቂያ  

                                       

ወጋገን ባንክ አ.ማ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 98/90 በተሰጠው ስልጣን መሠረት ከዚህ ቀጥሎ የቀረበውን ንብረት በግልጽ የሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

                                        

ተ.ቁ

የተበዳሪው ስም

የንብረት አስያዥ ስም

አበዳሪው ቅርንጫፍ

የንብረቱ አድራሻ

የቦታው ስፋት

የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ ቁጥር

የንብረቱ ዓይነት/የይዞታው አገልግሎት

የጨረታ መነሻ ዋጋ /ብር/

ጨረታው የሚከናወንበት

ክልል

ክ/ከተማ

ቀበሌ

ቀን

ሰዓት

1

ማክሼብ ኃ.የተ.የግ.ማህበር

ወ/ሮ የራስወርቅ ታፈሰ

ቦሌ መድኃኒዓለም

አ.አ

የካ

05

757 ሜትር ካሬ

የካ/208164/10

መኖሪያ

32,493,205.68

ጥር 28 ቀን

2013 ዓ.ም

3፡00-6፡00

2

አቶ ቴዎድሮስ ዳኛቸው ደስታ

ወ/ሮ መሠረት ፈረደ አያሌው

ባ/ዳር

አማራ

ጣና

200 ሜትር ካሬ

1270/2010

መኖሪያ

1,980,578.88

ጥር 28 ቀን

2013 ዓ.ም

3፡00-6፡00

3

ዊቾ ቡናታ ኃ.የተ.የግ.ማህበር

 

አቶ ብርሃኑ ገ/መድህን

ሐዋሳ

ሲዳማ

ሀ/ሰላም(ሰቻ)

01

414.73 ሜትር ካሬ

305/ሻ-24//2010

ለድርጅት

7,433,605.76

ጥር 27 ቀን 2013 ዓ.ም

3፡00-6፡00

 

ማሳሰቢያ

1. ተጫራቾች የጨረታ መነሻ ዋጋ ¼ (አንድ አራተኛ) በባንክ የተረጋገጠ የክፍያ ሰነድ (C.P.O) በወጋገን ባንክ አ.ማ ስም በማሰራት መመዝገብና በጨረታው ላይ  መሳተፍ ይችላሉ፡፡

2. የጨረታ አሸናፊ ቀሪውን ገንዘብ በ15 /አስራ አምስት/ ቀናት ውስጥ አጠናቆ መክፈል ይኖርበታል፡፡ ባይከፍል ግን የሐራጁ ውጤት ተሰርዞ ያስያዘው ገንዘብ  አይመለስለትም፤ ለባንኩ ገቢ ይሆናል፡፡ ላላሸነፉት ተጫራቾች ግን ያስያዙት ገንዘብ ወድያውኑ ይመለስላቸዋል፡፡

3. በተራ ቁጥር 3 ላይ የተጠቀሰውን ንብረት የሚገዛ የጨረታ አሸናፊባሸነፈበት ዋጋ ላይ 15% አስራ አምስት በመቶ) ተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ይከፍላል፡፡

4. ንብረቱ በገዢው ስም እንዲዞር ባንኩ ለሚመለከተው መንግስታዊ አካል ደብዳቤ ይጽፋል፡፡

5. ጨረታው የሚካሄደው ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ/አድራሻ ነው፡፡

6. የተጫራቾች የምዝገባ ሰዓት በዕለቱ ከጠዋቱ 3፡00 እስከ 5፡00 ብቻ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

7. ለሐራጅ የቀረበውን ንብረት ለመጎብኘት የሚፈልግ ማንኛውም ተጫራች የጉብኝት ፕሮግራም አዲስ አበባ የሚገኘውን ከሕግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ጋር፤ ባ/ዳር የሚገኘውን ከባህር ዳር ዲስትሪክት ጋር ሐዋሳ የሚገኘውን ደግሞ ከሐዋሳ ቅርናጫፍ ወይም ዲስትሪክት ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በማስያዝ መጎብኘት ይችላል፡፡

8. ተበዳሪው እና መያዣ ሰጪው በጨረታው ቀንና ሰዓት በቦታው ላይ መገኘት ይችላሉ፤ ነገር ግን ተበዳሪውም ሆነ መያዣ ሰጪው ባይገኙ ጨረታው በሌሉበት ይካሄዳል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ጨረታው ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች ወይም የተጫራቾች ሕጋዊ ተወካዮች ብቻ ናቸው፡፡

9. የባንኩ የብድር ፖሊሲ እና ፕሮሲጀር የሚጠይቃቸውን መስፈርቶች በሙሉ አሟልቶ ለሚቀርብ የጨረታ አሸናፊ ባንኩ እስከ 50% (ሃምሳ በመቶ) ብድር የሚያገኝበትን ሁኔታ ሊያመቻች ይችላል፡፡

10. ማንኛውንም ለመንግስት ሊከፈል የሚገባውን ክፍያ ሙሉ በሙሉ የጨረታ አሸናፊ የሚከፍል ይሆናል፡፡

11. ለበለጠ ማብራሪያ ወጋገን ባንክ አ.ማ 0115-50-77-75፤ ባህር ዳር ዲስትሪክትን 0583209667/0583206119 ሐዋሳ ቅርንጫፍን በስልክ ቁጥር 046-2202629 እና ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡ 

12. ባንኩ የተሻለ መንገድ ካገኘ በጨረታው አይገደድም፡፡

ወጋገን ባንክ አ.ማ