OMOTIC General Trading PLC

Reporter ጥቅምት1፣2013

ድጋሚ ጨረታ ማስታወቂያ 

የኮምፒውተር ሲስተም ሶፍትዌር ዝርጋታ ጨረታ 

  • ድርጅታችን ኦሞቲክ ጠቅላላ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ አስመጪና ላኪ፤በሉጅ ፣ በተፈጥሮ ሙዝ እርሻ በቆርቆሮ ምርት፤በመለዋወጫ ሽያጭ እና በቡና እርሻ ወዘተ ላይ የተሰማራ ኮርፖሬት ግሩፕ ሲሆን በዋናው መ/ቤት እና በአርባምንጭ በሚገኙ እህት ኩባንያዎች የሚከናወኑ የተለያዩ ስራዎችን በኮምፒውተር ሲስተም ማሰራትና ማገናኘት ይፈልጋል:: 
  • በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የምትፈልጉ ብር 200.00(ሁለት መቶ ብር) የድርጅቱ ሂሳብ ክፍል ቢሮ ቁጥር 105 በመክፈል የጨረታ ሰነዱን እስከ ጥቅምት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 8፡00 ሰዓት ድረስ ከግዥና ንብረት አስተዳደር መምሪያ ቢሮ ቁጥር 113 መውሰድ ይችላሉ:: 

አድራሻ 

  • ኦሞቲክ ጠቅላላ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማህበር(ከጃክሮስ ወደ ሳሊተምህረት በሚወስደው መንገድ ሜጋ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት ገባ ብሎ 
  • ስልክ 0116670416 /0930110323 
  • ፖ.ሳ.ቁ 41904 
  • አዲስ አበባ