Hope Enterprise

Reporter Hidar 9, 2013

በድጋሚ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ

ተስፋ ድርጅት አገር በቀል መንግስታዊ ያልሆነ ግብር ሠናይ ድርጅት ሲሆን በአገራችን በተለያዩ ክልሎች ማለትም በጋምቤላ፣ በአሶሳ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራና ደቡብ ክልል እንዲሁም በአዲስ አበባ ባሉን ቅርንጫፎች በትምህርት ፣ በሙያ ስልጠ እና በዕለት እርዳታ ዙሪያ የሰብአዊ አገልግሎት ሥራ እየሠራ ይገኛል። ድርጀቱ ለ 2013 ዓ.ም የት/ም ዘመን ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የተማሪዎች የፅህፈት መሳሪያ በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል።

.

የፅህፈት መሳሪያ ዝርዝር

መለኪያ

ዓይነት

ብዛት

1

ደብተር

 

 

931

 

100 ቅጠል እስኮየር

በቁጥር

 

34,697

 

50 ቅጠል ባለመስመር

በቁጥር

 

2,949

 

50 ቅጠል እስኮየር

በቁጥር

 

400

 

32 ቅጠል ባለመስመር

በቁጥር

 

20,048

2

ማጥፊያ /ላጲስ

በቁጥር

HB

9,657

ተጫራቾች

  1. ህጋዊ ፈቃድ ያላቸው ፧ የዘመኑን ግብር የከፈሉ ፤ እና የቫት ተመዝጋቢ መሆን አለባቸው
  2. ስለጨረታው አፈጻጸም የተዘጋጀውን ዝርዝር መግለጫ የያዘውን የጨረታ ሰንድ 100 ብር (አንድ መቶ ብር) በመግዛት ጨረታው ከወጣበት ቀን ጀምሮ በፖስታ ሳጥን ቁጥር 30153 መላክ ወይም በአካል አየር ጤና የሚገኘው ቢሮ ማስገባት ይችላሉ።
  3. እያንዳንዱ ተጫራች የሚያቀርበውን ዋጋ 5% የጨረታ ማስከበሪያ/ቢድቦንድ/ በባንክ በተረጋገጠ ሲፒኦ በድርጅት ስም አሰርቶ እስከ ህዳር 16/2013 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰአት ድረስ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ ከሚያቀርበው ጥቅል ዋጋ 5% በታች ሲፒኦ የሚያቀርብ ለውድድሩ ብቁ አይሆንም::
  4. ተጫራቾች የሚወዳደሩበትን ዋጋ በስም በታሸገ ኢንቨሎፕ ጨረታው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 7 ተከታታይ የሥራ ቀናት ብቻ ማስገባት ይችላሉ፡፡
  5. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ህዳር 17 /2013 ዓ.ም ከጥዋቱ 4 ሰአት በድርጅቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ ይከፈታል፡፡
  • ድርጅቱ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው::
  • ሙሉ አድራሽ አየር ጤና ሳሚ ካፌ ፊት ስፌት
  • ስልክ ቁጥር 0113 482537 /ፖ ሣ.ቁ 30153