• Addis Ababa
  • Applications have closed

Vision Micro Finance PLC

Addis Zemen Tahsas 18, 2013

 

 የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

ስማቸው ከዚህ በታች የተጠቀሱት ተበዳሪ ቪዥንፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም . የወሰዱትን ብድር ባለመክፈላቸው ተቋሙ ከዚህ በታች የተመለከተውን በዋስትናነት የተያዘ በጊቢሶ ከተማ የሚገኝ ቤት ባለበት ሁኔታ በሐራጅ ይሸጣል::

. .

የተበዳሪው ስም

የዋሱ ስም

ቅርንጫፍ

የሚሸጠው ንብረት

ንብረቱ የሚገኝበት አድራሻ

የንብረቱ ዓይነት

የካርታ ቁጥር እና የቦታ ስፋት

መነሻ ዋጋ

የጨረታ ሽያጭ

ከተማ

ወረዳ

ቀበሌ

ቀን

ሰዓት

1

አቶ ግርማ ከበደ

አቶ ግርማ ከበደ

ሌመን

ቤት

ገቢሶ

01

ቤት

የካርታ ቁጥር

Bm65512/017/010

የቦታ ስፋት

497.35 ካሜ

 

500,000 /አምስት መቶ ሺህ ብር/

ጥር

20/2013 ዓ.ም.

ከጠዋቱ400 ሰዓት

ማሳሰቢያ

  1. ማንኛውም ተጫራች ወይም ህጋዊ ወኪሉ 1/4 ኛውን በጥሬ ገንዘብ ወይም በባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲፒኦ/ በማስያዝ መጫረት ይችላል::
  2. አሸናፊው ያሸነፈበት ቀሪ ገንዘብ በ15 ቀናት ውስጥ አጠቃሎ መክፈል ያለበት ሲሆን ካልከፈሉ ለሃራጅ መነሻ ያስያዘው ገንዘብ ተመላሽ አይደረግለትም::
  3. የቤቱን ሁኔታ ቪዥን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ አ.ማ ሌመን ቅርንጫፍ በመገኘት ከጨረታው በፊት ባሉ የስራ ቀናት መመልከት ይቻላል፡፡
  4. በንብረቱ ላይ ከመንግስት የሚፈለጉ ግብሮችን የስም ማዛወሪያ እና ሌሎች ወጪዎችን የጨረታ አሸናፊው ይሸፍናል::
  5. ተቋሙ ጨረታውን በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
  6. ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 011-67-33-694 ወይም 09-12-75-42-63 መደወል ይችላሉ።

ቪዥንፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም .