Ethiopian Revenue and Custom Commission Mojo Customs Branch Office

Addis Zemen Hidar 6, 2013

በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን

የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት

የተተው እቃዎች በግልፅ ጨረታ ቁጥር 714/2013 ጨረታ

በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤትአስመጪዎችን በጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀዕ 5, ንዑስ አንቀፅ 1 እና በተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ 1160/2011 አንቀፅ 13ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት እቃቸውን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ፈጽመው ባለመውሰዳቸው እቃዎቻቸው እንደተተው ተቆጥረዋል፡፡ ስለሆነም በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ ቤት በጉምሩክ ቁጥTir ሥር ያሉ ንብረቶች ስለሚወገዱበት ሥርዓት» በአወጣው መመሪያ ቁጥር 167/2012 አንቀጽ 9 መሠረት የተወረሱንብረቶችን ማለትም

 • የተሽከርካሪ መለዋወጫ ፣
 • የሕንፃ መሳሪያዎች፣
 • የፋብሪካ ጥሬ እቃዎች፣
 • ፕላስቲክ የእቃ መጠቅለያ፣
 • አሻንጉሊቶች፣
 • ኤሌክትሮኒክሶች እና ሌሎች እቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል ፡፡ በዚህም መሠረት ጨረታው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለመጫረት የሚፈልጉና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተጫራቾች በጨረታው መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡
 1.  ተጫራቾች የእቃዎቹን ዝርዝር፣ ዓይነት፡ ብዛት፡ የጨረታ ሠነድ እና መመሪያ ሙግለጫ እንዲሁም የጨረታ ዋጋ ማቅረቢያ ቅጽ ዘወትር ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከጠዋት 2፡00 እስከ ቀኑ 6፡00 ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 7፡00 እስከ ቀኑ 10:30 እና ዓርብ ከጠዋት 2፡ 00 እስከ ቀኑ 5፡00 ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 7፡30 እስከ ቀኑ 10:30 እንዲሁም ቅዳሜ ከጠዋቱ 2፡00 እስከ ቀኑ 5፡30 የማይመለስ ብር 100 (አንድ መቶ) በመክፈል ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ገቢ ሂሳቦች ቡድን መውሰድ ይችላሉ፡፡
 2. ተጫራቾች በጨረታ ከሚሸጠው እቃ ጋር በዘርፉ የፀና ንግድ ፈቃድ ያላቸው ፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፣15% የተፈጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሰርተፍኬት እና የዘመኑን ግብርየከፈሉ ለመሆኑ ከግብር ሰብሳቢ መ/ ቤት የተሰጠ ማስረጃማቅረብ አለባቸው፡፡ ሆኖም ግምታዊ ዋጋቸው ከብር500,000.00 በታች የሆነ ማንኛውንም እቃ ለመግዛት 15%የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሠርተፍኬት ማቅረብ ሳያስፈልግ መወዳደር ይችላሉ፡፡
 3. ማንኛውም ተጫራች ለጨረታ ማስከበሪያ የሚሆን የሚጨረትበትን ጠቅላላ ዋጋ 5% ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ጨረታ ከመከፈቱ በፊት በቅድሚያ ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ተሸናፊ ተጫራቾች ያስያዙትን የጨረታማስከበሪያ አሸናፊ እንደታወቀ በ3 (ሶስት) የሥራ ቀናት ውስጥ የሚመለስላቸው ሲሆን አሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ከአሸነፉበት ዋጋ የሚታሰብላቸው ይሆናል፡፡ ተጫራቾች የሚያስይዙት CPO በቅርጫፍ ጽ/ቤቱ ሥም ETHIOPIAN CUSTOMAS COMMISSION MODJO BRANCH OFFCE በሚል ሲሆን የግል ባንክ ከሆነ ከአዲስ አበባ አስተዳደር ቅርጫፎች፣ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሆነ ደግሞ ከአዲስ አበባ፣ አዳማና ሞጆ ቅርጫፎች መዘጋጀት አለበት፡
 4. የግልፅ ጨረታ ተሳታፊ ተጫራቾች እያንዳንዱን እቃዎች ለመግዛት የሚያቀርቡት የመጫረቻ ዋጋ ፣ የሞሉበት ሠነድ፣_ በተራ ቁጥር 2 የተገለፁትን ማስረጃዎች ኮፒ እና ያቀረቡትየመጫረቻ ዋጋ 5% ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክበተረጋገጠ CPOበኤንቬሎፕ ወይምበፖስታ በማሸግ የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ8ተከታታይ ቀናት ጠዋት 4:45 ድረስ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ለዚህበተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ማስገባት ይቻላል፡፡
 5. የጨረታ ሣጥኑ ከታሸ በኋላ የሚመጡ የመጫረቻ ሰነዶች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡
 6. የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣበት ቀንን ጨምሮ በ8ኛው የሥራ ቀን ከጠዋቱ 4፡45 ታሽጎ በዚሁ ዕለት ከጠዋቱ 5፡00 ላይ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ለጨረታ በአዘጋጀው ቢሮ ውስጥ ይከፈታል ፡፡
 7.  ማንኛውም በግልፅ ጨረታ የሚሳተፍ ተጫራች ጨረታው ከተከፈተ በኋላ ዋጋ መቀየር ወይንም የሌላ ተጫራቶችን ዋጋ ተንተርሶ ዋጋ አሻሽሎ ማቅረብ አይችልም፡፡
 8. ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ጨረታውን ለማሸነፍ ሲል መደለያ የሰጠ ወይም ለመስጠት የሞከረ ማንኛውም ተጫራች ከጨረታው ይወገዳል ፡፡ ጨረታው ከተካሄደ በኋላም ቢሆን አሸናፊው ጨረታውን ያሸነፈው በህገ-ወጥ መንገድ መሆኑ ከተረጋገጠ የጨረታው ውጤት ይሰረዛል፡፡
 9. ማንኛውም የጨረታ ሽያጭ የእቃው አስመጪ ወይም ባለቤት እና ቤተሰብ የነበሩ ሰዎች በጨረታው መሳተፍ አይችሉም፡፡
 10. ማንኛውም ተጫራች በጨረታው ከተከፈተ በኋላ እራሱን ከጨረታው ውድድር ማግለል አይችልም፡፡
 11. ማንኛውም ተጫራች የሰጠው የመወዳደሪያ ዋጋ የጨረታው ግምገማ ተጠናቆ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የጨረታውን ውጤት እስከሚያሳወቅ ድረስ ፀንቶ ይቆያል ፡፡
 12. የግልፅ ጨረታውን  አሸናፊ ስለማሸነፋቸውከተገለፀበት ቀን ጀምሮ በ5 (አምስት) ቀናት ውስጥ የአሸነፉበትንእቃ ዋጋ ገቢ በማድረግ እቃውን መረከብ አለበት፡፡ በ5(አምስት)ቀናት ውስጥ ገንዘቡ ገቢ ካልተደረገ ለጨረታ ማስከበሪያዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ያስያዙት ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ይደረጋል፡፡ ያሸነፉት እቃም በድጋሚ ለጨረታ ሽያጭ ይቀርባል፡፡
 13. በተራ ቁጥር 12 በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ የአሸነፉበትን እቃ ዋጋ ገቢ አድርጎ እቃውን ያላነሳ ያልተረከሰ እንደሆነ ለሚቆይበትለተጨማሪ ጊዜ የመጋዘን ኪራይ ይከፍላል፡፡ ሆኖም እቃው በ2(ሁለት) ወራት ውስጥ ካልወጣ እንደተተወ ተቆጥሮ በጨረታሽያጭ ይወገዳል፡፡
 14. አሸናፊው ተጫራች እቃዎችን ለመረከብና ለማጓጓዝ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ሁሉ ራሱ ይሸፍናል፡፡
 15. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱለጨረታየአቀረበውን እቃብዛት ለመጨመርምሆነ ለመቀነስ ሙሉ መብት አለው፡፡
 16. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ እቃዎቹን ለመሸጥ የተሻለ አማራጭ ወይም ዘዴ ከአገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡
 17. .ለተጨማሪ ማብራሪያ በሥልክ ቁጥር 022-236-01-90 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡

በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን

የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት