South Omo Zone Hamer Wereda Finance Economic Development Office

Addis Zemen Tir 27, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ

በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ በደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደር የሐመር ወረዳ ምከር ቤት በመደበኛ ካፒታል በጀት ከዲመካ ከተማ ከዚህ ቀደም ተጀምሮ ሳይጠናቀቅ የተቋረጠውን የምክር ቤት አዳራሽ ግንባታን በግንባታ መስክ የተሰማሩ ህጋዊ ተጫራቶችን በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ የግዥ ዘዴ አወዳድሮ ማስገንባት ይፈልጋል።

በዚህም መሠረት፡-

 1. ደረጃ ሰባት እና ከዚያ በላይ ጠቅላላ ወይም ሕንፃ ሥራ ተቋራጭ የሆነ፣
 2. በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ወይም በከልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራከሽን ቢሮ ተመዝግቦ ለ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት ከላይ በተራ ቁጥር አንድ በተጠቀሰው ደረጃ መሠረት የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ ሠርተፍኬት ያለው ፣
 3. የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ያለው እና ለ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት በመስኩ የታደሰ የንግድ ፍቃድ
 4. የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ፣
 5. የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር ያለው፣
 6. የግብር ግዴታን በመወጣት ስልጣን ካለው አካል ወይም ገቢዎች ባለስልጣን ለበጀት ዓመቱ ለ2013 ዓ.ም / በጨረታ መሳተፍ የሚያስችለውን የታደሰ የታከስ ከሊራንስ ሠርተፍኬት የያዘ /Valid tax clearance certificate for 2013 E.C. budget year
 7. በፌዴራል ወይም በክልሉ የግዢ እና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ወይም ስልጣን ከተሰጠው የሚመለከተው አካል በዘርፉ በአቅራቢነት በአቅራቢዎች ዝርዝር የተመዘገበ Registered in FPPA or PPA Suppliers List /
 8. ከዚህ ቀደም በዞኑ የወሰዳቸውን የግንባታ ሥራ ውሎች በጥራትና በወቅቱ ገንብቶ የሚያስረክብ ለመሆኑ፣ የግንባታ ማዘግየት ውል ማቋረጥ ወዘተ የውል አስተዳደርና አፈፃፀም ችግር የሌለበት ስለመሆኑ ስልጣን ከተሰጠው ከሚመለከተው የኮንስትራክሽን ኮንትራት አስተ ደር የመንግሥት አካል ማስረጃ ያለው በመሆኑም ከዚህ ቀደም የግንባታ ፕሮጀክት ወስዶ በግንባታው ወይም በፕሮጀከቱ የውል ስፔስፊክሽን እና ማጠናቀቂያ ቀናት በሚፈለገው ጥራትና የማጠናቀቂያ ቀናት በማጠናቀቅ ሰአሠሪው ባለ በጀት መ/ቤት በወቅቱ ያላስረክበ ውል ያቋረጠ ተጫራች በጨረታው መሳተፍ እይችልም። ለዚህም ማስረጃ ከቀረበ ከጨረታዉ ዉድድር በቀጥታ ውጪ ይደረጋል ወይም ይሰረዛል። ተጫራቾች የጨረታ ሠነድ ለመግዛት ሲቀርቡ ይህን ማስረጃ ካላቀረቡ የጨረታ ሰነዱን መግዛት አይችሉም።
 9. በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልግ ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟላ ማንኛውም ተጫራች የጨረታ ሠነዱን ይህ ጨረታ በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ በጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ዕለት ጀምሮ ባሉት 21 /ሃያ አንድ/ ተከታታይ ቀናት ውስጥ ከሐር ወረዳ ፋ/ኢ/ል/ፅ/ቤት ግዥ እና ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ክፍል የማይመለስ ብር 500.00 /አምስት መቶ/ በመከፈል የጨረታ ሠነዱን በመውሰድ በጨረታው በመሳተፍ መወዳደር ይችላል።
 10.  ተጫራቾች በጨረታ መሳተፍ የሚያስችላቸውን የጨረታ ማስከበሪያ 25,000.00 / ሃያ አምስት ሺህ/ ብር ከታወቀ /ስልጣን ከተሰጠው ባንክ ወይም የፋይናንስ ተቋም በሲፒኦ ብቻ በማዘጋጀ ለብቻው በአንድ ፖስታ በማሸግ ከጨረታው ቴክኒካል ኦርጂናል ዶክመንት ጋር በማስገባት ማስያዝ አለባቸው።
 11. ተጫራቾች የተገዛውን የጨረታ ሠነድ በመሙላት እና በማዘጋጀት አንድ ኦሪጂናል እና ሁለት ኮፒ በማድረግ ማቅረብ ያለባቸው ሲሆን፤ አቀራረቡም ቴከኒካል እና ፋይናንሻል በተለያየ ፖስታ ተሞልቶ እና ተዘጋጅቶ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ /ቴክኒካሉ ላይ ቴከኒካል ኦርጂናል እና ቴክኒካል ኮፒ በማለት በአንድ እናት ፖስታ በማሽግ እንዲሁም ፋይናንሻሉ ላይ ፋይናንሻል ኦርጂናል እና ፋይናንሻል ኮፒ በማለት በአንድ እናት ፖስታ በማሽግ ለዚህ ጨረታ ሥራ በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ በሃያ ሁለተኛው /22ኛው ቀን (የሥራ ቀን) ከሆነ ብቻ ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን ከ 3፡00 ሰዓት እስከ 6፡30 ሰዓት ድረስ መግባት ይኖርበታል። ጨረታው በዚሁ ዕለት 6፡30 ሰዓት ታሽጎ ከሰዓት በኋላ 8፡30 ሰዓት ላይ ተጫራቾች/ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል። የጨረታው አከፋፈት ስነስርዓትም በሁለት መንገድ ሆኖ ቴክኒካሉ በመጀመሪያ ደረጃ ተከፍቶ ከተገመገመ በኋላ ፋይናንሽያል ዶክመንት ይከፈታል።
 12. ማሳሰቢያ፡- መ/ቤቱ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ይሆናል።

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር፡- +251-92648-8704/ +251916856359 በመደወል መረዳት ይችላሉ።

በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ በደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደር

የሐመር ወረዳ ፋ/ኢ/ል/ፅ/ቤት

ዲመካ