South Omo Zone Jinka General Hospital

Addis Zemen Tir 21, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ

በደ/ብ/ብ/ህ/መ/ በደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደር የጂንካ ኣጠቃላይ ሆስፒታል ከዚህ በታች በሰንጠረዥ በተገለፀው መሰረት በ2013 የበጀት ዓመት ግንባታዎችን ለማስገንባት በግንባታ መስክ የተሰማሩ ህጋዊ ተጫራቾችን በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ የግዥ ዘዴ አወዳድሮ ማስገንባት ይፈልጋል፡፡

ተ.ቁ

የግንባታው ዓይነት

የግንባታው ቦታ

የተጫራች ደረጃ

የጨረታ ማስከበሪያ ብር መጠን በCPO ብቻ

1

የተኝቶ መታከሚያ ጥገናና የፍሳሽ ማጠራቀሚያ ግንባታ

ጅንካ

ጂሲ/ቢሲ ደረጃ ስድስትና ከዚያ በላይ

20,000

 

2

ለተለያዩ አገልግሎት የሚውል 4 ክፍል ሱቅ ግንባታ

ጅንካ

ጂሲ /ቢሲ ደረጃ ዘጠኝና ከዚያ በላይ

10,000

 

3

የቀይመስቀል መድሐኒት መሸጫ መደብር ማጠናቀቅያ ግንባታ

ጅንካ

ጂሲ /ቢሲ ደረጃ ዘጠኝና ከዚያ በላይ ለማህበር ብቻ

5000

 

በዚህም መሠረት

 1. በኮንትራክሽን ሚኒስቴር፤ በክልሉ ወይም ስልጣን በተሰጠው አካል ተመዝግቦ ለ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት በላይ በመንጠረዥ በተጠቀሰው ደረጃ መሠረት የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ ሠርተፊኬት ያለው፡፡
 2. በዘርፉ የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ያለው፡፡ለ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት በመስኩ የታደሰ የንግድ ፍቃድ ያለው፡፡
 3. የተጨማሪ እሴት ታክስ መዝጋቢ የሆነ፡፡
 4. የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር ያለው፡፡
 5. የግብር ግዴታን በመወጣት ስልጣን ካለው አካል ወይም ገቢዎች ባለስልጣን ለበጀት ዓመቱ በጨረታ መሳተፍ የሚያስችለውን የታደሰ የታክስ ክሊራንስ ሠርተፊኬት የያዘ Valid tax clearance certificate / 
 6. በፌደራል ወይም በክልሉ የግዥ እና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ወይም ስልጣን ከተሰው የሚመለከተው አካል በዘርፉ በአቅራቢነት/ በአቅራቢዎች ዝርዝር የመተዘገበ | Registered in HPPA Or PPA Suppliers List /
 7. ከዚህ ቀደም የወሰዳቸውን የግንባታ ሥራ ውሎች በጥራትና በወቅቱ ገንብቶ የሚያስረክ ለመሆኑ፤ የግንባታ ጥራት ማጓደል ፤ ማዘግየት፤ ውል ማቋረጥ ወዘተ የውል አስተዳደርና አፈፃፀም ችግር የሌለበት ስለመሆኑ ስልጣን ከሚመለከተው የኮንስትራክሽን ኮንትራት አስተዳደር ማንኛውም የመንግስት አካል ማስረጃ ያለው በመሆኑም ከዚህ ቀደም የግንባታ ፕሮጀክት ወስዶ በግንባታው ወይም በፕሮጀክቱ የውል ስፔስፊኬሽን እና ማጠናቀቂያ ቀናት በሚፈለገው ጥራትና የማጠናቀቂያ ቀናት በማጠናቀቅ ለአሰሪው ባለበጀት መ/ቤት በወቅቱ ያላስረከበ፤ ውል ያቋረጠ ተጫራች በጨረታው መሳተፍ አይችልም:: ለዚህም ማስረጃ ከቀረበ ከጨረታው ውድድር በቀጥታ ውጭ ይደረጋል ወይም ይሰረዛል፡፡
 8. በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልግ ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟላ ማንኛውም ተጫራች ህጋዊ የፅሁፍ ማመልከቻ ይዞ በመቅረብ የጨረታ ሠነዱን ይህ ጨረታ በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ በጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ዕለት ጀምሮ ባሉት 21/ ሃያ አንድ/ ተከታታይ ቀናት ውስጥ ከደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል ግዢ እና ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ከፍል የማይመለስ ብር 200 /ሁለትመቶ ብር/ በመክፈል የጨረታ ሠነዱን በመወሰደ በጨረታው መወዳደር ይችላል፡፡
 9. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ብር ከላይ በሰንጠረዡ የተጠቀሰውን የገንዘብ መጠን ከታወቀ ባንክ በሲ.ፒ.ኦ ብቻ በማዘጋጀት ለብቻው በአንድ ፖስታ ስማሽግ ከጨረታው ቴክኒካል ኦርጂናል ዶክመንት ጋር በማስገባት ማስያዝ አለባቸው፡፡
 10. ተጫራቶች የተገዛውን የጨረታ ሠነድ በመሙላት እና በማዘጋጀት ኣንድ ኦሪጂናል እና ሁለት ኮፒ በማድረግ ማቅረብ ያለባቸው ሲሆን አቅራቢውም ቴካኒካል እና ፋይናንሻል በተለያየ ፖስታ ተሞልቶ እና ተዘጋጅቶ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ /ቴከኒካሉ ላይ ቴከኒካል ኦርጂናል እና ቴክኒካል ኮፒ በማለት በአንድነት በፖስታ በማሸግ እንዲሁም ፋይናንሻሉ ላይ ፋይናንሻል ኦርጂናል እና ፋይናንሻል ኮፒ በማለት በአንድነት ፖስታ በማሸግ ለዚሁ ሥራ በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ በሃያ ሁለተኛው 22ኛው ቀን (የሥራ ቀን) ከሆን ብቻ ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን ከ 3፡00 ሰዓት እስከ 6፡25 ሰዓት ድረስ ማስገባት ይኖርበታል፡፡ ጨረታው በዚሁ ዕለት 6:30 ሰዓት ታሽጎ ከሰዓት በኋላ 8፡30 ሰዓት ላይ ተጫራቾች ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡ ተጫራቾች በሰም አሽገው በሚያቀርቡት የመጫረቻ ሰነድ ካኪ ፖስታ ላይ በጥንቃቄ አስፈላጊውን መረጃ መግለፅ አለባቸው፡፡ የጨረታው አከፋፈት በሁለት መንገድ ሆኖ ቴክኒካሉ በመጀመሪያ ደረጃ ተከፍቶ ከተገመገመ በኋላ ፋይናንሽያል ዶክመንት ይከፈታል፡፡
 • ማሳሰቢያ፡- መ/ቤቱ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበት ነው፡፡
 • ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር፡- 09 12 08 72 35 ወይም 09 38 07 16 54 በመደወል መረዳት ይችላሉ።

በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መንግሥት በደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደር

የጂንካ አጠቃላይ ሆስፒታል