Ethiopian Revenue and Custom Commission Mojo Customs Branch Office

Addis Zemen Tir 30, 2013

የተተው እቃዎች በግልፅ

ጨረታ ቁጥር 23/2013 ጨረታ

በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ /ቤት አስመጪዎችን በጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀፅ 51 ንዑስ አንቀፅ 1 እና በተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ ከ1160/2011 አንቀፅ 13 ንዑስ አንቀፅ  1 መሰረት እቃቸውን የጉምሩክ ሥነሥርዓት ፈጽመው ባለመውሰዳቸው እቃዎቻቸው እንደተተው ተቆጥረዋል፡፡

ስለሆነም በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ /ቤት በጉምሩክ ቁጥጥር ሥር ያሉ ንብረቶች ስለሚወገዱበት ሥርዓት በአወጣው መመሪያ ቁጥር 167/2012  አንቀጽመሠረት የተወረሱ ንብረቶችን ማለትም

 • ጐማዎች፣
 • የፋብሪካ ጥሬ እቃዎች፣
 • ወረቀቶች፣
 •  ምግብ ነክ፣
 • ማሽኖች እና ሌሎች እቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡

በዚህም መሠረት ጨረታው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለመጫረትየሚፈልጉና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተጫራቾች በጨረታው መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

 1. ተጫራቾች የእቃዎቹን ዝርዝር፣ ዓይነት፣ ብዛት፣ የጨረታ ሠነድ እና መመሪያ መግለጫ እንዲሁም የጨረታ ዋጋ ማቅረቢያ ቅጽ ዘወትር ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከጠዋቱ 200 ሰዓት እስከ ቀኑ 600 ሰዓት ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 7:00 ሰዓት እስከ ቀኑ 1030 ሰዓት እና ዓርብ ከጠዋቱ 200 ሰዓት እስከ ቀኑ 500 ሰዓት ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 730 ሰዓት እስከ ቀኑ 1030 ሰዓት እንዲሁም ቅዳሜ ከጠዋቱ 200 ሰዓት እስከ ቀኑ 530 ሰዓት የማይመለስ ብር 100 (አንድ መቶ ብር) በመክፈል ከቅርንጫፍ /ቤቱ ገቢ ሂሳቦች ቡድን መውሰድ ይችላሉ፡፡
 2.  ተጫራቾች በጨረታ ከሚሸጠው እቃ ጋር በዘርፉ የፀና ንግድ ፈቃድ ያላቸው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር 15% የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሰርተፍኬት እና የዘመኑን ግብር የከፈሉ ለመሆኑ ከግብር ሰብሳቢ /ቤት የተሰጠ ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው፡፡ ሆኖም ግምታዊ ዋጋቸው ከብር 500,000.00 በታች የሆነ ማንኛውንም እቃ ለመግዛት የ15% የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሠርተፍኬት ማቅረብ ሳያስፈልግ መወዳደር ይችላሉ፡፡
 3. ማንኛውም ተጫራች ለጨረታው ማስከበሪያ የሚሆን የሚጫረትበትን ጠቅላላ ዋጋ 5% ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ ተረጋገጠ CPO ጨረታ ከመከፈቱ በፊት በቅድሚያ ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ተሸናፊ ተጫራቾች ያስያዙትን የጨረታ ማስከበሪያ አሸናፊው እንደታወቀ 3 (ሶስት) የሥራ ቀናት ውስጥ የሚመለስላቸው ሲሆን አሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ከአሸነፈበት ዋጋ ላይ የሚታሰብላቸው ይሆናል፡፡ ተጫራቾች የሚያስይዙት CPO በቅርጫፍ /ቤቱ ሥም ETHIOPIAN CUSTOMS COMMISSION MOD]O BRANCH OFFICE በሚል ሲሆን የግል ባንክ ከሆነ ከአዲስ አበባ አስተዳደር ቅርጫፎች በኢትጵያ ንግድ ባንክ ከሆነ ደግሞ ከአዲስ አበባ፤ አዳማና ሞጆ ቅርጫፎች ማዘጋጀት አለበት፡፡
 4. የግልፅ ጨረታ ተሳታፊ ተጫራቾች እያንዳንዱን እቃዎች ለመግዛት የሚያቀርቡት የመጫረቻ ዋጋ፣ የሞሉበት ሠነድ በተራ ቁጥር 2 የተገለፁትን ማስረጃዎች ኮፒ እና ያቀረቡት የመጫረቻ ዋጋ 5% ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO በኤንቬሎፕወይም በፖስታ በማሸግ የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 8 ተከታታ ቀናት ጠዋት 445 ሰዓት ድረስ በቅርንጫፍ /ቤቱ ለዚሁ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ማስገባት ይቻላል፡፡
 5. የጨረታ ሣጥኑ ከታሸገ በኋላ የሚመጡ የመጫረቻ ሰነዶች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡፡
 6. የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣበት ቀንን ጨምሮ 8ኛው የሥራ ቀን ከጠዋቱ 445 ሰዓት ታሽጎ በዚህ ዕለት ከጠዋቱ 500 ሰዓት ላይ ተጫራቾች ወይንም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ቅርንጫፍ /ቤቱ ለጨረታ በአዘጋጀው በሮ ውስጥ ይከፈታል፡፡
 7. ማንኛውም በግልፅ ጨረታ የሚሳተፍ ተጫራች ጨረታው ከተከፈተ በኋላ ዋጋ መቀየር ወይንም የሌላ ተጫራቶችን ዋጋ ተንተርሶ ዋጋ አሻሽሎ ማቅረብ አይችልም፡፡
 8.  ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ጨረታውን ለማሸነፍ ሲል መደለያ የሰጠ ወይም ለመስጠት የሞከረ ማንኛውም ተጫራች ከጨረታው ይወገዳል፡፡ ጨረታው ከተካሄደ በኋላም ቢሆን ጨረታ አሸናፊው ጨረታውን ያሸነፈው በህገወጥመንገድ መሆኑ ከተረጋገጠ የጨረታው ውጤት ይሰረዛል፡፡
 9. ማንኛውም የጨረታ ሽያጭ የእቃው አስመጪ ወይም ባለቤት እና ቤተሰብ የነበሩ ሰዎች በጨረታው መሳተፍ አይችሉም፡፡
 10.  ማንኛውም ተጫራች ጨረታው ከተከፈተ በኋላ እራሱን ከጨረታው ውድድር ማግለል አይቻልም፡፡
 11. ማንኛውም ተጫራች የሰጠው የመወዳደሪያ ዋጋ የጨረታው ግምገማ ተጠናቆ ቅርንጫፍ /ቤቱ የጨረታውን ውጤት እስከ ሚያሳውቅ ድረስ ፀንቶ ይቆያል፡፡
 12. የግልፅ ጨረታው አሸናፊ ጨረታውን ስለማሸነፋቸው ከተገለፀበት ቀን ጀምሮ s (አምስት)ቀናት ውስጥ የአሸነፉበትን እቃ ዋጋ ገቢ በማድረግ እቃውን መረከብ አለበት:: 5 (አምስት) ቀናት ውስጥ ገንዘቡ ገቢ ካልተደረገ ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ያስያዙት ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ይደረጋል፡፡ ያሸነፉት እቃም በድጋሚ ለጨረታ ሽያጭ ይቀርባል፡፡
 13.  በተራ ቁጥር 12 በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ የአሸነፉበትን እቃ ዋጋ ገቢ አድርጎ እቃውን ያላነሳ/ያልተረከበ/ በእንደሆነ ለሚቆይበት ለተጨማሪ ጊዜ የመጋዘን ኪራይ ይከፍላል፡፡ ሆኖም እቃው 2 (ሁለት) ወራት ውስጥ ካልወጣ እንደተተወ ተቆጥሮ በጨረታ ሽያጭ ይወገዳል፡፡
 14.  አሸናፊው ተጫራች እቃዎችን ለመረከብና ለማጓጓዝ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ሁሉ ራሱ ይሸፍናል፡፡
 15. ቅርንጫፍ /ቤቱ ለጨረታ የአቀረበውን እቃ ብዛት ለመጨመርም ሆነ ለመቀነስ ሙሉ መብት አለው፡፡
 16. ቅርንጫፍ /ቤቱ እቃዎቹን ለመሸጥም የተሻለ አማራጭ ወይም ዘዴ ከአገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
 17. ለተጨማ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 022-236-01-90 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡

 

በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን

የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ /ቤት