Ethiopian Revenue and Custom Commission Mojo Customs Branch Office

Addis Zemen Hidar 13, 2013

በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን

የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት የተተዉ እቃዎች

በግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር ግ15/2013

በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት አስመጪዎችን በጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀፅ 51 ንዑስ አንቀፅ 1 እና በተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ 1160/2011 አንቀፅ 13 ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት እቃቸውን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ፈጽመው ባለመውሰዳቸው እቃዎቻቸው እንደተተዉ ተቆጥረዋል : ስለሆነም በገበች ሚንስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት በጉምሩክ ቁጥጥር ሥር ያሉ ንብረቶች ስለሚወገዱበት ሥርዓት በኣወጣው መመሪያ ቁጥር 167/2012 አንቀጽ 9 መሠረት የተወረሱ ንብረቶችን ማለትም

 • የሕንፃ መሳሪያዎች፣
 • የፋብሪካ ጥሬ እቃዎች፣
 • ፕላስቲክ መርጫ
 • የልብስ መስቀያ፣
 • ጐማዎች፡
 • ማጣበቂያ፣ ማሽኖች እና ሌሎች እቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል – በዚህም መሠረት ጨረታው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለመጫረት የሚፈልጉና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተጫራች በጨረታው መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡
 1. ተጫራቾች የእቃዎቹን ዝርዝር፤ ዓይነት፣ ብዛት፣ የጨረታ ሠነድ እና መመሪያ መግለጫ እንዲሁም የጨረታ ዋጋ ማቅረቢያ ቅጽ ዘወትር ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከጠዋቱ 2፡00 እስከ ቀኑ 6፡00 ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 700 እስከ ቀኑ 10፡30 እና ዓርብ ከጠዋቱ 2፡00 እስከ ቀኑ 5፡00 ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 7፡30 እስከ ቀኑ 10:30 እንዲሁም ቅዳሜ ከጠዋቱ 2፡00 እስከ ረፋዱ 5፡30 የማይመለስ ብር 100 (አንድ መቶ) በመከፈል ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ፣ ገቢ ሂሳቦች ቡድን መውሰድ ይችላሉ:
 2. ተጫራች በጨረታ ከሚሸጠው እቃ ጋር በዘርፉ የዐና ንግድ ፈቃድ ያላቸው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር፡ 15% የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሰርተፍኬት እና የዘመኑን ግብር የከፈል ለመሆኑ ከግብር ሰብሳቢ መ/ቤት የተሰጠ ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው። ሆኖም ግምታዊ ዋጋቸው ከብር 500,000.00 በታች የሆነ ማንኛውንም እቃ ለመግዛት የ15% የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሠርተፍኬት ማቅረብ ሳያስፈልግ መወዳደር ይችላሉ።
 3. ማንኛውም ተጫራች ለጨረታ ማስከበሪያ የሚሆን የሚጫረትበት ጠቅላላ ዋጋ 5% ለዉረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ለጨረታ ከመከፈቱ፡ በፊት በቅድሚያ ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ተሸናፊ ተጫራች ያስያዙትን የጨረታ ማስከበሪያ አሸናፊው እንደታወቀ በ3 (ሶስት) የሥራ ቀናት ውስጥ የሚመለስላቸው ሲሆን አሸናፊ ተጫራች የጨረታ ማስከበሪያ ከአሸነፈበት ዋጋ ላይ የሚታሰብላቸው ይሆናል : ተጫራቾች የሚያሱዙት CPO በቅርንጫፍ ፅ/ቤቱ ስም ETHIOPIAN CUSTOMS COMMISSION MODJO BRANCH OFFICE በሚል ሲሆን የግል ባንክ ከሆነ ከእዲስ እበባ አስተዳደር ቅርንጫፎች በኢትዮጵያ ንግድ ባንከ ከሆነ ደግሞ ከአዲስ ኣበባ፡ አዳማና ሞጆ ቅርጫፎች መዘጋጀት አለበት።
 4. የግልፅ ጨረታ ተሳታፊ ተጫራቾች እያንዳንዱን እቃዎች ለመግዛት የሚያቀርቡት የመጫረቻ ዋጋ የሞሉብት ሠነድ በተራ ቁጥር 2 የተገለፁትን ማስረጃዎች ኮፒ እና ያቀረቡት የመጫረቻ ዋጋ 5% ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋጠ CPO ኤንቨሎፕ ወይም በፖስታ በማሸግ የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ8 ተከታታይ ቀናት ጠዋት 4፡45 ድረስ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ለዚህ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ማስገባት ይቻላል ፡፡
 5. የጨረታ ሣጥኑ ከታሸገ በኋላ የሚመጡ የመጫረቻ ሰነዶች ተቀባይነት አይኖራቸውም።
 6. የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣበት ቀን ዉምሮ በ8ኛው የሥራ ቀን ከጠዋቱ 4፡45 በዚሁ ዕለት ጠዋቱ፡ 5፡00 ላይ ተጫራቾች ወይንም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ለዉረታ ባዘጋጀው ቢሮ ውስጥ ይከፈታል ፡፡
 7. ማንኛውም በግልፅ ጨረታ የሚሳተፍ ተጫራች ጨረታው ከተከፈተ በኋላ ዋጋ መቀየር ወይንም የሌላ ዋጋ ተንተርሶ ዋጋ አሻሽሎ ማቅረብ አይችልም።
 8. ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ጨረታውን ለማሸነፍ ሲል መደለያ የሰጠ ወይም ለመስጠት የሞከረ ማንኛውምተጫች ከጨረታው ይወገዳል ጨረታው ከተካሄደ በኋላም ቢሆን ጨረታ አሸናፊው ጨረታውን ያሸነፈው ህገ-ወጥ መንገድ መሆኑ ከተረጋገጠ የጨረታው ውጤት ይሰረዛል ፡፡
 9. ማንኛውም የጨረታ ሽያጭ የእቃው ኣስመጪ ወይም ባለቤት እና ቤተሰብ የነበሩ ሰዎች በጨረታው መሳተፍ አይችሉም።
 10. ማንኛውም ተጫራች ጨረታው ከተከፈተ በኋላ እራሱን ከጨረታው ውድድር ማግለል አይቻልም።
 11. ማንኛውም ተጫራች የሰጠው የመወዳደሪያ ዋጋ የጨረታው ግምገማ ተጠናቆ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የጨረታውን ውጤት እስከሚያሳውቅ ድረስ ፀንቶ ይቆያል ፡፡
 12.  የግልፅ ጨረታው አሸናፊ ጨረታውን ስለማሸነፋቸው ከተገለፀበት ቀን ጀምሮ በ5(አምስት)ቀናት ውሃ የአሸነፉበትን እቃ ዋጋ ገቢ በማድረግ እቃውን መረከብ አለበት በ5(አምስት)ቀናት ውስጥ ገንዘቡ ግባ ካልተጅ ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ያስያዙት ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ይደረጋል፡፡ ያሸነፉት እቃም በድጋሚ ለጨረታ ሽያጭ ይቀርባል፡፡
 13. በተራ ቁጥር 12 በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ የአሸነፉብትን እቃ ዋጋ ገቢ አድርጎ እቃውን ያላነሳ ያልተረከሰ እንደሆነ ለሚቆይበት ለተጨማሪ ጊዜ የመጋዘን ኪራይ ይከፍላል ፡፡ ሆኖም እቃው በ2 (ሁለት) ወራት ውስጥ ካልወጣ እንደተተወ ተቆጥሮ በጨረታ ሽያጭ ይወገዳል ፡፡
 14. አሸናፊው ተጫራች እቃዎችን ለመረከብና ለማጓጓዝ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ሁሉ ራሱ ይሸፍናል ።
 15. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ለጨረታ የአቀረበውን እቃ ብዛት ለመጨመርም ሆነ ለመቀነስ ሙሉ መብት አለው
 16. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ እቃዎቹን ለመሸጥ የተሻለ አማራጭ ወይም ዘዴ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆበሙሉ የመሰረዝ መብቱ፡ የተጠበቀ ነው፡፡
 17. ለተጨማሪ ማብራሪያ በሥልክ ቁጥር 022-236-01-90 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡

በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ

ቅርንጫፍ ፅ/ቤት