Mojo Customs Branch Office

Addis Zemen Tahsas 15, 2013

የተተው እቃዎች የሐራጅ ጨረታ ቁጥር ሐ-04/2013 ጨረታ

በኢትዮጵያ ጉሚሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት ስመጪዎን በጉምሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀፅ 51, ንዑስ ንቀፅ 1 እና በተሻሻለው የጉምሩክ አዋጅ 1160/2011 አንቀዕ 13 ንዑስ ንቀፅ 1 መሠረት እቃቸውን የጉምሩክ ሥነ -ሥርዓት ፈጽመው ባለመውሰዳቸው እቃዎቻቸው እንደተተው ተቆጥረዋል። ስለሆነም በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽ/ ቤት በጉምሩክ ቁጥጥር ሥር ያሉ ንብረቶች ስለሚወገዱበት ሥርዓት ባወጣው መመሪያ ቁጥር 167/2012 አንቀጽ 9 መሠረት

 • የተወረሱ ንብረቶችን ማለትም:-
 • የፋብሪካ ጥሬ እቃ፣
 • ቀለሞች፣
 • የሕንፃ መሳሪያ፣
 • የመጠቅለያ እቃዎች፣
 • የፕላስቲክ መያዣ እና
 • ሌሎች እቃዎችን በሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡ በዚህም መሠረት ጨረታው

በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለመጫረት የሚፈልጉና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መሥፈርቶች የሚያሟሉ ተጫራቾች በጨረታው መሣተፍ የሚችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

 1.  ተጫራቾች የእቃዎቹን ዝርዝር፣ ዓይነት እና ብዛት በማስታወቂያ ሠሌዳ እና በአካል ለመመልከት ዘወትር ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከጠዋት 2፡00 እስከ ቀኑ 6፡00 ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 7፡00 እስከ ቀኑ 10፡30 እና ዓርብ ከጠዋት 2፡00 እስከ ቀኑ 5፡00 ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 7:30 እስከ ቀኑ 10፡30 እንዲሁም ቅዳሜ ከጠዋት 2፡ 00 እስከ ቀኑ 5፡30 መመልከት ይቻላል፡፡
 2. ተጫራቾች በጨረታ ከሚሸጠው እቃ ጋር በዘርፉ የፀና ንግድ ፈቃድ ያላቸው፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር፣ 15% የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሠርተፍኬት እና የዘመኑን ግብር የከፈለ ለመሆኑ ከግብር ሰብሳቢ መ/ቤት የተሰጠ ማሥረጃ ማቅረብ አለባቸው፡፡ ሆኖም ግምታዊ ዋጋቸው ከብር 500,000.00 በታች የሆነ ማንኛውንም እቃ ለመግዛት የ15% የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ምዝገባ ሠርተፍኬት ማቅረብ ሳያስፈልግ መወዳደር ይችላሉ፡፡
 3. ማንኛውምተጫራች ለጨረታማስከበሪያ የሚሆንየሚጫረትበትን ለእያንዳንዱ የእቃ ኮድ ብር 100,000.00 (አንድ መቶ ሺህ ብር) ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ጨረታ ከመከፈቱ በፊት በቅድሚያ ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ተሸናፊ ተግራቾች ያስያዙትን የጨረታ ማስከበሪያ አሸናፊው እንደታወቀ በ3 (ሦስት) የሥራ ቀናት ውስጥ የሚመለስላቸው ሲሆን፤ አሸናፊ ተጫራች የጨረታ ማስከበሪያ ከአሸነፈበት ዋጋ ላይ የሚታሰብላቸው ይሆናል፡፡ ተጫራቾች የሚያስይዙት CPO በቅርጫፍ ጽ/ቤቱ ሥም ETHIOPIAN CUSTUMS COMMISSION MODJO BRANCH OFFICE በሚል ሲሆን፤ የግል ባንክ ን ከአዲስ አበባ አስተዳደር ቅርንጫፎች፣ በኤትዮጵያንግድ ባሕ ከደሞ ከአዲስ አበባ፣ አዳምና ሞጆ ቅርንጫፍ መዘጋጀት አለበት፡፡
 4. የሐራጅ ጨረታተሳታፊተጫራቾቐእያንዳንዱንእቃዎች ለመግዛት የሚያቀርቡት በራ ቁጥር 2 የተገለፁትን ማሥረጃዎች ኮፒ እና ያቀረቡት የመጫረቻ ዋጋ 100,000.00 (አንድ መቶ ሺህ ብር) ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO በማሰራት የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ8 ተከታታይ ቀናት ጠዋት 4፡00 ድረስ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የውርስ መጋዘን አስተዳደር የሥራ ሂደት ቢሮ ማስገባት ይቻላል፡፡
 5.  የጨረታ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የወጣበት ቀንን ጨምሮ በ8ኛው የሥራ ቀን በዚሁ ዕለት ጠዋቱ 4፡ 15 ላይ ተጫራቾቹ ወይንም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱለጨረታባዘጋጀውቢሮ ውስጥ የሚከፈት ሆኖማንኛውም ተጫራች እስከ 4፡00 ሰዓት የሚጫረትበትን እቃ ለይተው እቃ አወጋገድቡድንቀርበው ማስመዝገብ ይኖርበታል፡፡
 6. ማንኛውም የጨረታ ሽያጭ የእቃው አስመጪ ወይም ባለቤት እና ቤተሰብ የነበሩ ሰዎች በጨረታው መሳተፍ አይችሉም::
 7. ማንኛውምተጫራችጨረታውን ከአሸነፈ በኋላ ራሱን ከጨረታው ውድድር ማግለል አይቻልም፡፡
 8. ማንኛውም ተጫራች የሰጠው የመወዳደሪያ ዋጋ የጨረታው ግምገማ ተጠናቆ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የጨረታውን ውጤት እስከሚያሳውቅ ድረስ ፀንቶ ይቆያል፡፡
 9. የሐራጅ ጨረታው አሸናፊ ጨረታውን ስለማሸነፋቸው ከተገለፀበት ቀን ጀምሮ በ5 (አምስት) ቀናት ውስጥ የአሸነፉበትን እቃ ዋጋ ገቢ በማድረግ እቃውን መረከብ አለበት፡፡ በ5 (አምስት) ቀናት ውስጥ ገንዘቡ ገቢ ካልተደረገ ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ያስያዙት ገንዘብ ለመንግሥት ገቢ ይደረጋል:: ያሸነፉት እቃም በድጋሚ ለጨረታ ሽያጭይቀርባል፡፡
 10. .በተራቁጥር 09ሰተቀመጠው ጊዜ ውስጥ የአሸነፉበትን እቃ ዋጋ ገቢ አድርጎ እቃውን ያላነሳ ያልተረከበእንደሆነ ለሚቆይበትለተጨማሪ ጊዜ የመጋዘን ኪራይ ይከፍላል፡፡ ሆኖም እቃው በ2 (ሁለት) ወራት ውስጥ ካልወጣ እንደተተወ ተቆጥሮ በጨረታ ሽያጭ ይወገዳል፡
 11. . አሸናፊው ተጫራች እቃዎችን ለመረከብና ለማጓጓዝ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ሁሉ ራሱ ይሸፍናል፡፡
 12. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ እቃዎቹን ለመሽጥ የተሻለ አማራጭ ወይም ዘዴ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።
 13. ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 022-236-01-90 ደውለውመጠየቅ ይችላለ፡፡

በገቢዎች ሚኒስቴር ጉምሩክ ኮሚሽን

የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅ/ቤት