• Afar

Afar Regional state Basin development and Integrated Rural Development

Addis Zemen ኅዳር4፣2013

የተጫራቾች መመሪያ

በአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት የተቀናጀ ተፋሰስ ልማትና መንደር ማሰባሰብ ፅ/ቤት በ2013 በጀት ዓመት የአገር ውስጥ አቅራቢዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ የእህል ወፍጮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

በዚሁ መሰረት ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟሉድርጅቶች በጨረታው እንዲሳተፉ ይጋብዛል።

  1.  ተጫራቾች ማሟላት ያለባቸው የቅድሚያ ማወዳደሪያ መስፈረቶችንማስትም፡ይህ የዘመኑ የታደሰ ንግድ ፈቃድ ያለው፣

1.2 ለሚቀርቡት እቃዎች የንግድ ብቃት ማረጋገጫ ሰርትፍኬት ያለው፣

1.3 ንግድ ፈቃድ ምዝገባ ሰርትፍኬት ያለው፣

1.4 የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ፣

1.5 የጨረታ ሰነድ ግዥ የፈጸመ እና

1.6 የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ያለው፡፡

2. ተጫራቾች ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 (አስር) የሥራ ቀናቶች በአፋር ብ/ሕ መንግሥት የተቀናጀ ተፋሰስ ልማትና መንደር ማሰባሰብ ፅ/ቤት ግዥ ፋይናንስ እና ንብረት አስተዳደር፣ ዳይሬከቶሬት ቢሮ በመገኘት የማይመለስ ብር 100.00 (መቶ ብር) በመከፈል የጨረታ ሰነድ መግዛት ይችላሉ።

3. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና /Bidd bond/ ከሚጫረቱበት ጠቅላላ ዋጋ 1% በሲፒኦ(CPO) ወይም በባንክ በተረጋገጠ ጋራንቲ ማስያዝ ይኖርባቸዋል፡፡የጨረታ አሸናፊዎች የውል ማስከበሪያ (ኮንትራከት ቦንድ) ካስያዘና ውል ከተፈራረሙ በኋላ ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙት /Bid bond/ ወዲያውኑ ይመለስላቸዋል።

4 ተጫራቾች የቴክኒካል እና ፋይናንሻል የመጫረቻ ሰነዳቸውን በተለያዩ ሁለት ፖስታዎች ለየብቻ በማሸግና አንድ ኦሪጅናልና ሁለት ፎቶ ኮፒ ለእያንዳንዱ በማድረግ ማቅረብ የሚኖርባቸው ሲሆን፤ ለሚያቀርቡት እቃ የሚሸጡበትን ዋጋ ቫትን አስገብተው በሙግለጽ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ በማድረግ ሙሉ አድራሻቸውን እንዲሁም የተጫራቾችን ወይም ህጋዊ ወኪል ፊርማና ማህተም በማኖር ለዚሁ በተዘጋጀ የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት አለባቸው።

5 የጨረታው ቆይታ ጊዜ፦ የጨረታው ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣ በኋላ ለ10 የሥራ ቀናቶች የሚቆይ ሲሆን፤ 10ኛው ቀን በሥራ ሰዓት እንዲሆን ተጠብቆ 11፡00 ሰዓት ላይ የጨረታ ሳጥኑ የሚዘጋ ሲሆን፤ በማግስቱ ከጠዋቱ 2፡00 ሰዓት በአፋር ብሕ መንግሥት የተቀናጀ ተፋሰስና መንደር ማሰባሰብ ፅ/ቤት ግዥፋይናንስ እና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ቢሮ ውስጥ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በይፋ ይከፈታል።

6. ተጫራቶች ለመጫረት የሚፈልጉበትን እቃዎች በጨረታ ሰነዶቻቸው ላይ ሙግለጽ እና ማመልከት አለባቸው፡፡

7. ተጫራቾች በዋጋ ማቅረቢያ ሰነዳቸው ላይ የተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪል ፊርማና ማህተም ማኖር ይኖርባቸዋል።

8. ተጫራቾች ለጨረታው የተዘጋጀውን የእቃ ዝርዝር በመከተል ዋጋውን በጨረታ ሰነድ ላይ በተመለከተው መስፈርት መሰረት መሙላት አለባቸው። ስርዝ ድልዝ ያለበት የዋጋ ማቅረቢያ ሰነድ ተቀባይነት የለውም፡፡

9. ተጫራቾች ጨረታው ከተከፈተ በኋላ በጨረታ ሰነድ ያቀረቡትን ዋጋ መለወጥ ወይም ከጨረታ ውድድር መውጣት አይችሉም። ያልተሞሉ መረጃዎች ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

10. በዋጋ ማቅረቢያ ላይ የሚካተቱት ወይም የተጠቀሱት እቃዎች መስፈርቶቹ መስሪያቤቱ በሚፈልገው ዝርዝር መግለጫ (Specification) ተሞልተው መቅረብ ይኖርባቸዋል።

11. ማንኛውም ተጫራቾች ሌላ ተጫራች በሰጠው ዋጋ ላይ በመንተራስዋጋ ማቅረብ አይችልም።

12.ተጫራቾች የሚያቀርቡትን ዋጋ ለምን ያህል ቀናት ጸንቶ እንደሚቆይ በግልፅ ማስቀመጥ አለባቸው።

13. ፅ/ቤት ተጫራቾቹ ላሸነፉባቸው እቃዎች ዋጋ የሚከፍለው አሸናፊ ድርጅት ጋር በሚያደርገው ህጋዊ የሽያጭ ውል መሰረት ይሆናል። ክፍያው በኢትዮጵያ ብር ይሆናል፡፡

14 ተጫራቾች ለመጫረት የሚፈልጉትን እቃዎች ናሙና ማቅረብ ግዴታ  የለባቸውም።

15. ማንኛውም ተጫራቶች ያለበቂ ምክንያት የተዋዋለውን ውል ካፈረሰ ለሥራው አፈጻጸም ዋስትና ያስያዘው ገንዘብ ሙሉ በሙሉ በመቀጫ ስም ለጽ/ ቤት ገቢ ይሆናል።

16.ገዥው መስሪያ ቤት ለአሸናፊው ድርጅት ጨረታውን ማሸነፉ በጽሑፍ ከተገለጸበት ጊዜ ጀምሮ ከ 5 ቀናት በኋላ ከአሸናፊው ድርጅት ጋር ውል መፈራረም አለበት።

17. መስሪያ ቤቱ ገዥው ለእያንዳንዱቃ”የቀረበውን ዋጋ ሳይለውጥ የሚገዛውን እቃ ብዛት 25% ለመቀነስ ወይም ለመጨመር ይችላል።

18. አሸናፊ ድርጅት እቃዎችን የሚያስረክብበት ውል ከተፈራረመበት ቀን ጀምሮ በ 15 ቀናት ውስጥ ሲሆን፤ ዕቃዎቹን የሚያስረክብበት ቦታ ደግሞ ሠመራ በሚገኘው የአ/ብ/ክ/መ/የተቀናጀ ተፋሰስ ልማትና መንደር ማሰባሰብ ጽ/ቤት መጋዘን ይሆናል።

19. ገዥው መስሪያ ቤት ጨረታው ከሚጠናቀቅበት የመጨረሻ ቀን በፊት ከተጫራቾች ሊሻሻል የሚገባው ሃሳብ ከቀረበለት እና አሳማኝ ሆኖ ካገኘው የጨረታ ሰነዱን ሊያሻሽለው ይችላል። ለተጫራቾች ማሻሻያ ሃሳቦች ከጨረታው መክፈቻ ቀን በፊት በጽሑፍ ያሳውቃል።

20. አሸናፊው ተጫራች ወይም ድርጅት ያሸነፈበት ዕቃ ውሉ በሙሉ በተጠቀሰው ጊዜ የማስረከብ ወይም የማቅረብ ግዴታ አለበት።

21. ጨረታው ከተከፈተ በኋላ ማንኛውም የጨረታ ውድድር ጥያቄንመ/ቤቱ አይቀበልም።

22. በጨረታው ለመካፈል የሚፈልግ ሁሉ ተጨማሪ ማብራሪያ በአ/ ብ ክ /መ /የተቀናጀ የተፋሰስ ልማትና መንደር ማሰባሰብ ጽ/ቤት ግዥ ፋይናንስ እና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ቢሮ በአካል በመገኘት መጠየቅ ወይም በቢሮው ቁጥር፡- 033666828ወይም 0911810981 ደውለው መረዳት ይችላሉ።

23 ቢሮው የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊልየመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።

24. ቅድሚያ ማወዳደሪያቸውን ሙሉ በሙሉ ያለፉ ተጫራቾችአሸናፊውን ለመለየት የዕቃው ዋጋ፤ዝርዝር መግለጫ ለግምገማየሚያገለግሉ መስፈርቶች ይሆናሉ፡፡

አፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት

የተቀናጀ ተፋሰስ ልማትና መንደር ማሰባሰብ ማስተባበርያ ጽ/ቤት

ሠመራ