Wereta City Administration FEDB

Be'kur Tahsas 19, 2013

የግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ

በአብክመ በደ/ጎንደር ዞን የወረታ ከተማ አስ/ገ/ኢ/ት/ፅ/ቤት የግ/ፋ/ን/አስ/ቡድን/ በUIIDP በጀት የወረታ ከተማ አስተዳር ከ/ል/ቤ/ኮ/ፅ/ቤት ለሚያሰራው የኮብል ስቶን የመሬት ስራ ዝግጅት እና የዲች ግንባታ Package No Woreta UIIDP /CW/05/20/2021 ሎት-4 ቀበሌ 01 ከሞገስ ፀጋ ቤት እስከ ሆስፒታል ድረስ ርዝመቱ 700 ሜትር ስፋት 20 ሜትር በGC እና RC ደረጃ 7 እና ከዚያ በላይ፤ የግንባታ ፍቃድ ካላቸው ተጫራቶች መካከል በግልፅ ጨሬታ አወዳድሮ ማሰራት ይፈልጋል፡፡ ስለሆነም

 1. በዘመኑ የታደሰ ህጋዊ የንግድ ስራ ፍቃድ እና የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /ቲን/ ያላቸው፤
 2. የግዥው መጠን ከብር 200 ሽህ ብር እና ከዚያ በላይ ከሆነ የተጨማሪ እሴት ታክስ (ቫት)ከፋይነት የተመዘገቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ፤
 3. ተጫራቾች ለወጣው የግንባታ ጨረታ ተመሳሳይ ስራ የሰሩበትን የመልካም ስራ አፈጻጸም ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 4. ተጫራቾች ከተራ ቁጥር 1-3 ድረስ የተዘረዘሩትን የሚመለከታቸውን ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ በማድረግ ከመጫረቻ ሰነዶቻቸው ጋር አያይዘው ማቅረብ አለባቸው፤
 5. የጨረታውን ዝርዝር መግለጫ ከጨሬታ ሰነዱ ማግኘት ይችላሉ፤
 6. በጥቃቅን የተደራጁ ተጫራቾች የልዩ አስተያየት ተጠቃሚ የሚያደርጋቸውን ወቅታዊ የሆነና ለፅ/ቤት በአድራሻ የተጻፈ ማሰረጃ ማያያዝ አለባቸው፤
 7. ተጫራቾች ለጨረታ ሰነዱ ሎት-4 የማይመለስ 200 /ሁለት መቶ ብር/ ከፍለው ከወረታ ከተማ አስ/ገ/ኢ/ት/ፅ/ቤት በግዥ/ፋ/ን/አስ/ቡድን ቢሮ ቁጥር 22 የጨረታ ሰነድ መግዛትና ማስገባት ይችላሉ፤
 8. ሎት-4 ቀበሌ 01 ከሞገስ ፀጋ ቤት እስከ ሆስፒታል ለሚያሰራው የጠጠር እና የዲች ግንባታ አሸናፊው ተጫራቾች የአሸነፉበትን ከጠቅላላ ዋጋ የግል ድርጅት ከሆነ 10 በመቶ እና የልማት ድርጅት ከሆነ ደግሞ 15 በመቶ በጥቃቅን ለተደራጁ ወጣቶች አውትሰርስ ወይም ሰብ ኩንትራት መስጠት ይኖርበታል፤
 9. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና (ቢድ ቦንድ) የመሬት ዝግጅት ስራና የዲች ግንባታ ሎት-4 ቀበሌ 01 ከሞገስ ፀጋ ቤት እስከ ሆስፒታል ብር 140,000 /አንድ መቶ አርባ ሽህ ብር/ በባንክ የተረጋገጠ የክፍያ ትዕዛዝ C.P.O ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረት የባንክ ዋስትና ወይንም በጥሬ ገንዘብ ማስያዝ አለባቸው፡፡ በጥሬ ገንዘብ የሚያስይዙት ተጫራቾች በመ/ቤቱ የገቢ ማስባሰቢያ ደረሰኝ በማስቆረጥና ደረሰኙን ኮፒ በማድረግ ከሰነዳቸው ጋር ማቅረብ አለባቸው፤
 10. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዳቸውን በጥንቃቄ በታሸገ ፖስታ በማድረግ ስምና አድራሻ በመጻፈ ፊርማና ማኅተም በማድረግ እንዲሁም በፖስታው ላይ የሚወዳደሩበትን የግንባታ አይነትና ሎት በመጻፍ በወረታ ከተማ አስተዳደር ገንዘብ ኢኮኖሚ ትብብር ፅ/ቤት ግ/ፋ/ን/አስ/ቡድን ቢሮ ቁጥር 22 ለጨረታ ከተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
 11. ተጫራቾች ጨረታውን በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 21 ቀናት ሁኖ በ22ኛው ቀን እስከ ጥዋቱ 4፡00 ስዓት የመጫረቻ ሰነዳቸውን ከተዘጋጀው የጨሬታ ሳጥን ማስገባት አለባቸው፤ጨረታው በ22ኛው ቀን ከጥዋቱ 4፡00 ታሽጎ በዚሁ ቀን 4፡30 ላይ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ወረታ ከተማ አስተዳደር ገንዘብ ኢኮኖሚ ትብብር ፅ/ቤት ግ/ፋ/ን/አስ/ቡድን ቢሮ 22 ይከፈታል፡፡
 12. የጨረታ መክፈቻ ቀን ቅዳሜ ፣እሁድ ወይም የህዝብ ብዓል ቀን ከሆነ በቀጣይ የስራ ቀን በተመሳሳይ ስዓት ይከፈታል፡፡
 13. ውድድሩ በጥቅል ነው፡፡
 14. ስለጨረታው ዝርዝር ሁኔታ ለመጠየቅ ከፈለጉ በስልክ ቁጥር 058-446-1345 ወይም በአካል ቢሮ ቁጥር 22 በመምጣት መጠየቅ ይችላሉ፡፡
 15. ለተጫማሪ በአብክመ የግዥ መመሪያ ቁጥር 1/2003 መሠረት ተፈጻሚ ይሆናል፡፡
 16. መስሪያ ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ሙሉ በሙሉ ወይንም በከፊል ጨሬታውን የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
 17. አጠቃላይ የውል ሁኔታ በተመለከተ ወይም general condition contract እና የተጫራቾች መመሪያ (instruction to bid) ከጨረታ ሰነዱ ጋር አታች አድርገናል፡፡

የወረታ ከተማ አስተዳደር ገ/ኢ/ት/ፅ/ቤት