ANRS North shoa zone Tarma Ber woreda health post

Addis Zemen Tahsas 8, 2013

ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ

ቁጥር ግዥ/ንብ/አስ/01/2013 ዓ/ም

በአብከመ ሰሜን ሸዋ ዞን በጣርማበር ወረዳ ጤና ጥበቃ ፅ/ቤት ስር ላለው ለአርሚኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ በ2013 ዓ/ም በጀት ዓመት በመደበኛ እና ከውስጥ ገቢ ከሚሰበሰብ ለአርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ አገልግሎት የሚውል ከዚህ በታች በየሎቱ የተጠቀሱትን አቃዎችና አገልግሎቶች ግዥ ለመፈጸም ይፈልጋል፡፡

 • ሎት 1. የተለያየ አላቂና ቋሚ የቢሮ የፅህፈት መሳሪያዎች ግዥ፣
 • ሎት 2. ኮምፒዩተርና እና ተዛማጅ እቃዎች ግዥ፣
 • ሎት 3. የተለያዩ የግንባታ ቁሳቁስ ግዥ፣
 • ሎት 4. የቢሮ ፈርኒቸር፣
 • ሎት 5. የተለያዩ የህትመት ውጤቶች፣
 • ሎት 6.አላቂ የፅዳት እቃዎች፣
 • ሎት7. ኤሌክትሮኒክስ እና ተዛማጅ እቃዎች፣
 • ሎት 8. የደንብ ልብስ ቲትረን 6000 የሀገር ውስጥ፤ የቆዳ ውጤቶች እነዚህን ከላይ የተዘረዘሩትን ግዥ ለመፈጸም ይፈልጋል

ስለዚህ፡-

 1. ተጫራች የሚጫረቱበትን ዝርዝር ጉዳይ የያዘ የእያንዳንዱን የጨረታ ሰነድ ከሎት1 እስከ ሎት8 የማይመለስ ብር 50 ዘወትር በስራ ሰዓት አርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ቢሮ ቁጥር ቀርበው በመግዛት መወዳደር ይችላሉ፡፡
 2. ተጫራቾች ከሎት 1 እስከ ሎት 8 ያሉትን ሰነዶች በእያንዳንዱ የዋጋ ዝርዝር ማቅረቢያ ሰንጠረዥ ውስጥ ነጠላ ዋጋ እና ጠቅላላ ዋጋውን ስርዝ ድልዝ ሳይኖረው በጥንቃቄ በመሙላት የድርጅቱን ማህተም ስም ፊርማ አድራሻ ስልክ ቁጥር በማስፈር አርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ግዥ/ንብ/አስ ቢሮ ለዚሁ ጨረታ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል፡፡
 3. ተጫራቾች ከሎት 1 – ሎት 8 ድረስ ያሉትን ሰነዶች በእያንዳንዱ የዋጋ ዝርዝር ማቅረቢያ ሰንጠረዥ ውስጥ ነጠላ ዋጋ እና ጠቅላላ ዋጋው ስርዝ ድልዝ ሳይኖረው በጥንቃቄ በመሙላት የድርጅቱን ማህተም ስም ፊርማ አድራሻ ስልክ ቁጥር በማስፈር ኦርጅናል የመጫረቻ ሰነድ በፖስታ አሽገው ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት 16ተኛው ቀን ከጠዋቱ 4፡29 ሰዓት ላይ ይታሸጋል፡፡ በዚሁ ቀን ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ተወካዮች በተገኙበት ወይም ባልተገኙበት ከጠዋቱ 4፡45 ጀምሮ በአርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ግዥ/ንብ/አስ ቢሮ ይከፈታል፡፡ ቀኖቹ ቅዳሜና እሁድ ወይም በዓል ቀን ከሆነ በቀጣይ የስራ ቀን ከጥዋቱ 4፡29 ሰዓት ላይ ይታሸግና 4፡ 45 ይከፈታል።
 4. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከተፈቀደላቸው ከታወቁ ባንኮች የሚሰጥ እንደ ተጫራቾች ምር ሲፒኦ /CPO/ ወይንም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ወይም በባንክ የተረጋገጠ ሌተር ኦፍ ክሬዲት ወይም ለመስሪያ ቤቱ ዋና ገንዘብ ያዥ በመሂ1 በጥሬ ገንዘብ በምትወዳደሩበት ዘርፍ (ሎት) የጠቅላላ ዋጋውን 1.5% ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ከጨረታ ሰነዱ ጋር በማሸግ ማስያዝ ይጠበቅባችኋል።
 5. መስሪያ ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
 6. ለበለጠ ማብራሪያ ከጨረታ ሰነዱ ጋር ከተያዘው የተጫራቾች መመሪያ በማንበብ መረዳት ይችላሉ፡፡
 7. በተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0116300215/0912942368 ደውለው ይጠይቁ፡፡

በአብክመ ሰሜን ሸዋ ዞን በጣርማበር ወረዳ ጤና ጥበቃ ስር

አርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ

የአርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ 0116300215

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰ/ሸዋ/ዞን ጤና መምሪያ