Akaki Kality Sub City Administration Wereda 7 F/E/D/B

Addis Zemen ጥቅምት19፣2013

የጨረታ ማስታወቂያ

ቁጥር 001/090/2013

በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የወረዳ 7 ፋይናንስ /ቤት ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል፡

 • ሎት 1 የጽ/መሳሪያዎች
 • ሎት 2. የጽዳት እቃዎች
 • ሎት 3 የደንብ ልብስ
 • ሎት 4 ኤሌክትሮኒክስ እና
 • ሎት 5. የቢሮ እቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

ስለዚህ የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተጫራቾች መወዳደር ይችላሉ፡፡

 1. የዘመኑ በዘርፉ የታደሰ ህጋዊ ንግድ ፈቃድ ያላቸውና የዘመኑን ግብር የከፈሉ ለመሆናቸው ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ።
 2. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (TIN) ያላቸው።
 3. የግዥው መጠን ከብር 50.000 (ሃምሳ ብር) እና በላይ ሲሆን ተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ከፋይነት የተመዘገቡ መሆናቸውና የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ
 4. በአቅራቢነት ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ስለመኖራቸው ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ::
 5. ተጫራቾች በጨረታው ለመሳተፍ ከላይ የተጠቀሱትንና የሚመለከታቸውን ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ ከመጫረቻው ሰነድ ጋር አያይዘው ማቅረብ አለባቸው::
 6. ተጫራቾች ለሚወዳደሩበት ዕቃ (ለሎት 1 ብር 5000) (ለሎት 2 ብር 4500) (ለሎት 3 ብር 5000) (ለሎት 4 ብር 4000) እና (ለሎት 5 ብር 3000) የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ ትዕዛዝ ፒኦ (CPO) ማቅረብ አለባቸው።
 7. ጨረታው ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት (10) አስር ተከታታይ የስራ ቀናት የሚቆይ ሆኖ 10ኛው ቀን ከቀኑ 1130 ተዘግቶ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት 11ኛው ቀን ከጠዋቱ 430 ይከፈታል።
 8. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ቢሮ ቁጥር 8 በመቅረብ ማይመለስ ብር 100 በመክፈል መውለድ ይችላሉ፡፡
 9. ተጫራቾችናሙና ለተጠየቀባቸው ዕቃዎች የጨረታ ሰነድ በሚያስገቡበት ወቅት ሳምፐል ለመ/ቤታችን ማቅረብ አለባቸው፡፡
 10. ከጥቃቅንና አነስተኛ ወይም ካደራጃቸው መስሪያቤት የድጋፍ ደብዳቤ ይዘው የሚጫረቱ ተጫራቾች ከሆኑ ምን አይነት ምርት እንደሚያመርቱ እና የብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡ የሀገር ውስጥ ምርት ችርቻሮ /ጅምላ ንግድ ከሆነ ደግሞ ከአምራቹ የተሰጣቸውን ፈቃድ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ካልሆነ ግን እንደማንኛውም ተጫራች ሰነድ በመግዛትና የጨረታ ማስከበሪያ በማስያዝ መወዳደር ይችላሉ፡፡

አድራሻ፡ቃሊቲ /ገብርኤል ቤተክርስቲያን ገባ ብሎ በአቃቂ ቃሊቲ

ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 ፋይናንስና /ቤት

ስልክ ቁጥር-0114-71-79-31

በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7

አስተዳደር ፋይናንስና /ቤት