• Arsi

Arsi Zone Jeju Woreda FEDB

Addis Zemen Hidar 8, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ

-01/2013

በአርሲ ዞን ጀጁ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር /ቤት 2013 የበጀት ዓመት በወረዳ ለሚገኙ /ቤቶች አገልግሎት የሚውሉ

 • ቋሚ የቢሮ ኤሌክትሮኒክስ፣
 • ፈርኒቸር፣
 • የጽሕፈት መሳሪያዎች፣
 • የሠራተኞች የደንብ ልብስ እና
 • የመኪና ጎማዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

በመሆኑም:

 1. ለተጠየቁት የግዢ እቃዎች ሕጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸውና የዘመኑን ግብር ከፍለው የንግድ ፈቃዳቸውን ያሳደሱ፤ የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆኑ፣ የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር (Tax Payer Registration No.)ያላቸው እና በፌዴራል፤ በክልል ወይም በዞን ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር /ቤት ወይም በግዢዎችና ንብረት ማስወገድ ኤጀንሲ የአቅራቢነት የምስክር ወረቀት ያላቸውና ኮፒውን ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ፡፡
 2.   ተጫራቾች ለቋሚ የቢሮ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፤ ለቋሚ የቢሮ ፈርኒቸር እቃዎች፣ እና ለጽሕፈት መሳሪያዎች ለእያንዳንዱ የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 200.00 (ሁለት መቶ) እንዲሁም ለሠራተኞች የደንብ ልብስ እና ለመኪና ጎማዎች ለእያንዳንዱ የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 150.00 (አንድ መቶ ሃምሳ) በጽ/ቤቱ ስም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሂሳብ ቁጥር 517C22000001 ገቢ በማድረግ ይህ ማስታወቂያ ከወጣሱት ዕለት ጀምሮ 15 ተከታታይ የሥራ ቀናት የጽ/ቤቱ የፋይናንስ አስተዳደር የሥራ ጉዳይ ቢሮ ድረስ በመቅረብ መውሰድ ይችላሉ።
 3. ተጫራቾች ከግብር ሰብሳቢው /ቤት የዘመኑን ግብር አጠናቀው ለመከፈላቸው እና ጨረታ ለመሳተፍ የሚያስችላቸውን ደብዳቤ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 4.  ተጫራቾች የሚወዳደሩበትን የዋጋ ማቅረቢያ ሰነድ በመሙላት በዝግ ፖስታ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ዕለት ጀምሮ እስከ 16ኛው የሥራ ቀናት ማቅረብ የሚኖርባቸው ሲሆን፤ ጨረታው በ16ኛው የሥራ ቀን ከረፋዱ 400 ሰዓት ታሽጎ በዚሁ ዕለት ከረፋዱ 430 ሰዓት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት የጽ/ቤቱ አዳራሽ ይከፈታል፡፡
 5. ማንኛውም ተጫራች ለኤሌክትሮኒክስ እና ለመኪና ጎማዎች ሰነድ የጨረታ ማስከበሪያ ለእያንዳንዱ ብር 10,000.00 (አስር ሺህ)፣ለጽሕፈት መሳሪያዎችና ለሠራተኞች ደንብ ልብስ ለእያንዳንዱ የሰነድ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5,000.00 (አምስት ሺህ) እንዲሁም ለፈርኒቸር እቃዎች ሰነድ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 4,000.00 (አራት ሺህ) በአቅራቢያችሁ በሚገኝ የታወቀ ባንክ በክፍያ ማዘዣ(CPO) ብቻ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 6.  በማይ ኢንተርፕራይዝ የተደራጁ ማህበራት ከላይ በተራ ቁጥር 5 ላይ ለእያንዳንዱ የጨረታ ሠነድ ከተገለጸው የጨረታ ሠነድ ማስከበሪያ የብር መጠን ጋር የሚመጣጠን የዋስትና ደብዳቤ ካደራጃቸው አካል ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 7.   አሸናፊው ተጫራች ያለምንም የአቅርቦት ችግር አስተማማኝ የሆነ የእቃ ክምችት ያለውና እቃዎቹን በራሱ የማጓጓዣ ወጪ አርቦዬ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር /ቤት ድረስ አምጥቶ ማስረከብ ይኖርበታል፡፡
 8. /ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው::

ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር ፡– (0916522762/0919216098/0921469938/0921096916) ይጠይቁ፡፡

በአርሲ ዞን ጀዱ ወረዳ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር /ቤት