• Amhara

Amhara Region Animal Resource Development Expansion Agency

Addis Zemen Tahsas 2, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ

በአማራ ክልል እንስሳት ሃብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ /እሀልማኤ/ 2013 በጀት ዓመት ከዚህ ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ የተገለጸውን ከካፒታል በጀት፣ ከሰቆጣ ቃልኪዳን ስምምነት በጀት፣ ከተዘዋዋሪ በጀትና ከኸርድ በጀት ህጋዊ ከሆኑ አቅራቢዎች በአገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፣

የጨረታ ቁጥር እሀልማኤ 101/2013 የድራት ማምጫ ሆርሞን የማዳቀያ ቁሳቁስ፡ የእንስሳት መድሐኒትና የሜንጅ መድሐኒት ግዥ

ሎት

የእቃው ዝርዝር

ሎት1

የድራት ማምጫ ሆርሞን

ሎት2

የማዳቀያ ቁሳቁስ

ሎት3

የፈሳሽ ናይትሮጅን መያዣ ትልቁ

ሎት4

የእንስሳት መድሃኒት

ሎት5

የሜንጅ መድሃኒት

ሎት6

የሜንጅ መድሃኒት

ስለዚህ የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተጫራቾች እንዲወዳደሩ ይጋብዛል

1. በዘመኑ የታደሰና በዘርፉ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው

2. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (TIN)

3. በተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ከፋይነት የተመዘገቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ ለእንስሳት መድሃኒት የመድሃኒትና መኖ አስተዳደር ሰርተፍኬት ያለው

4. ተጫራቾች በጨረታው ለመሣተፍ ከላይ በተ/ 1- 3 የተጠቀሱትንና የሚመለከታቸውን ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ ከመጫረቻ ሰነዶቻቸው ጋር አያይዘው ማቅረብ አለባቸው፡፡ የሚገዙ ግብዓቶች አይነትና ዝርዝር መግለጫ ስፔስፊኬሽን ሰነዱ ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡

5. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ባህር ዳር ከተማ በሚገኘው የአብክመ ግብርና ቢሮ ቁጥር 69 የማይመለስ ብር 50.00 / ሃምሳ ብር በመክፈል መግዛት ይችላሉ

6. ተጫራቾች ለሚወዳደሩበት 1% የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ ትዕዛዝ ሲፒኦ/ ወይም በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና (unconditional Bank Guarantee) ከዋጋ ማቅረቢያ ጋር በጥንቃቄ በታሸገ ፖስታ ማቅረብ አለባቸው፡፡

7 ተወዳዳሪዎች ለሚወዳደሩበት ለእያንዳንዱ መድሃኒት ናሙና ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

8.የመወዳደሪያ ሰነዶች በጨረታ ሰነዱ በተዘረዘረው መሰረት ተሞልቶ መቅረብ ይኖርበታል

9. ቴክኒካል ፕሮፖዛል ዋና እና ቅጅ እና የዋጋ ማቅረቢያ ፋይናሻል ፕሮፖዛል/ ዋና እና ቅጅ እያንዳንዱን ለየብቻው ታሽጐ መቅረብ ይኖርበታል፤

10. ከቴክኒካል ፕሮፖዛል ጋር አብሮ በፖስታ መታሸግ ያለባቸው

. እቃዎቹ ገቢ የሚደረግበት ቀን እና ዋጋው ጸንቶ የሚቆይበት ቀን

ለ. ለመድሃኒት የመድሃኒት መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ሰርተፍኬት

ሐ. ቴክኒካል የመጫረቻ ዶክመንት

11. ፋይናንሻል ፕሮፖዛል ጋር አብሮ በፖስታ ማሸግ ያለብዎት የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ

12. በጨረታው ለመሣተፍ የሚፈልጉ ስለ ጨረታው ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ ቢሮ ቁጥር 10 ድረስ በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥር 0582204516 /0582206479 በመደወል መረጃ ማግኘት ይችላሉ፡፡

13. አሸናፊው ድርጅት አሽናፊነቱ በደብዳቤ ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ ለድራት ማምጫ ሆርሞን 15 ቀን ውስጥ ማቅረብ የሚችልና ለሌሎቹ 120 ቀናት ውስጥ እቃውን አጠቃሎ ማቅረብ አለበት፡፡

14. ማንኛውም ተጫራች የጨረታ ሃሳቡን አንድ ወጥ በሆኑ ሁለት ቅጅዎች ቴክኒካል ዋና እና ፋይናንሻል የዋጋ ማቅረቢያ/ ዋና ቴክኒካል ኮፒ እና ፋይናንሻል ኮፒ በማለት በተለያየ ፖስታ በማሸግ በአብከመ እንስሳት ሃብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ /እሀልማኤ/ ቢሮ ቁጥር 11 በተዘጋጀው ጨረታ ሣጥን ዘወትር በስራ ሰዓት ከጨረታ ሣጥኑ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

15. ጨረታው ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 ተከታታይ ቀናት በኋላ በ16ኛው ቀን ከጠዋቱ 400 ሰዓት ተዘግቶ በዚያው እለት 430 ሰዓት ተጫራቾች ወይንም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በግልፅ ይከፈታል፡፡ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው የማይገኙ ከሆነ ጨረታውን ከመክፈት አያግደውም፡፡ ነገር ግን የሚዘጋበትና የሚከፈትበት ቀን የስራ ቀን ካልሆነ በሚቀጥለው የስራ ቀን ተዘግቶ ይከፈታል፡፡

16 /ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

ለተጨማሪ መረጃ :- በስልክ ቁጥር 058220 4516 ወይም 058220 6479

የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት

የእንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ

/ዳር