Sekota Woreda FEDB

Addis Zemen Tahsas 6, 2013

የብሄራዊ ግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ

በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት በዋግ ኸምራ ዞን የሰቆጣ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ፅ/ቤት የግዥና ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የሥራ ሂደት ለወረዳው በመደበኛ በጀት ድጋፍ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አወዳድሮ ግዥ መፈፀምና ማሰራት ይፈልጋል።

 1. የዶዘር ማሽን ኪራይ ከ2013 ዓም በኋላ የተመረተ የሥራ ቦታ በሰቆጣ ዙሪያ በ011 በሚገኝ ቀበሌ ለ350 ሰዓት፤
 2. ከባድ የመኪና ጥገና፣
 3. የውሃ እቃዎች፣
 4. የመንገድ ዲዛይን ሥራ ደረጃ 5
 5. የውሃ ፅ/ቤት የእጅ ጉድጓድ እና ምንጭ ማጎልበት ግንባታና ጥገና እንዲሁም መስመር ጥገና ማከፋፈያ በ25ቱ ቀበሌዎች በብሄራዊ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት /ማሰራት ይፈልጋል፤

ስለዚህ የሚከተሉትን መሥፈርቶች የምታሟሉ ተጫራቾች መወዳደር የምትችሉ መሆኑን ይጋብዛል።

 1.  ተጫራች በዘርፉ የ2013 ዓ/ም ህጋዊ ፍቃድ ያላቸው ያሳደሱና የዘመኑን ግብር የከፈሉ ለመሆናቸው ማስረጃ ማቅረብ፤
 2. የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር TIN/ ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ፤
 3. የግዥ መጠናቸው ከብር 200000 | ሁለት መቶ ሺህ ብር/ እና በላይ ከሆነ የተጨማሪ እሴት ታክስ VAT/ ከፋይ ለመሆናቸው የምስከር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ
 4. ተጫራቾች በጨረታ ለመሳተፍ ከላይ ከተራ ቁጥር 1-3 የተጠቀሱትን እና የሚመለከታቸውን ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒከመጫረቻ ሰነዶቻቸው ጋር እያይዘው ማቅረብ አለባቸው!
 5. የሚገዙ የእቃዎችን፤ አገልግሎት እና የግንባታ ዓይነትና ዝርዝር መግለጫ /ሰስፔስፊኬሽን/ ከጨረታ ሰነዱ ማግኘት ይችላሉ፤
 6. . ተጫራቾች ከ1-5 ለተዘረዘሩት ለእያንዳዱ ሰነድ የማይመለስ ብር 50 ሃምሳ ብር/ በመከፈል ጨረታው በአየር ላይ ከዋለበት ቀን ጀምሮ ዘወትር በሥራ ሰዓት ከቢር ቁጥር 5 መግዛት ይችላሉ፤
 7. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ለሚወዳደሩበት ጠቅላላ ዋጋ ለእቃ፣ ለአገልግሎትና ለግንባታ 2% በባንክ በተረጋገጠ የከፍያ ትዕዛዝ /CPO/ ወይም በሰቆጣ ወረዳ /ኢ/ል/ ፅ/ቤት በመ/ሂ-1 ገቢ እድርጎ ኮፒውን ከዋናው የጨረታ ሰነድ ጋር ማቅረብ አለባቸው፤
 8. ማንኛውምተጫራቾችከ3-4 ለተዘረዘሩት ለእቃ፤ አገልግሎትናለግንባታ ግዥዎች የጨረታ ሀሳቡን በእንድ ወይም ወጥ በሆኑ ሁለት ቅጅዎች ማለትም ዋናና ቅጂ በማለት በጥንቃቄ በታሸገ ፖስታ በግዥ/ን/ አስ/ደ/የሥራ ሂደት ቢሮ ቁጥር 5 በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ዘወትር በስራ ሰዓት ለእቃና አገልግሎት ግዥ 15 ተከታታይ ቀናት ከ6/4/2013 እስከ 20/4/2013 ዓ/ም እና ስግንባታ ቀናት 21 ተከታታይ ቀናት ከ6/4/2013 እስከ 26/4/2013 ዓ/ም ድረስ በአየር ላይ ይውላል በተጨማሪም በጨረታ ሰነዱ ላይ ስማቸውን፣ ፊርማቸውን፣ ሙሉ አድራሻ፣ የድርጅቱ ማህተም መሟላት አለባቸው
 9. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ለእቃና አገልግሎት ግዥ በቀን 21/4/2013 ዓም እና የግንባታ በቀን 27/4/2013 ዓም ከጠዋቱ 3:30 ስዓት ታሸጐ በ4፡00 ስዓት ግዥ/ን/ አስ/ደየሥራ ሂደት ቢሮ ቁጥር 5 ይከፈታል፡፡ በተጨማሪም የግንባታ ጨረታውን መሳተፍ የሚችሉት አርቴዥያን እና ደረጃ 9ኛ ከዚያ በላይ መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡
 10. ተጫራቾች አሽናፊነታቸው ከተገለፀበት ቀን ጀምሮ በ5 ቀን ውስጥ ለእቃና ግንባታ የዋጋውን 10% እና ለአገልግሎት የዋጋውን  ባንክ በተረጋገጠ /CPO/ ወይም በጥሬ ገንዘብ በመሂ-1 በማስያዝ ውል መፈረም አለባቸው።
 11. ተጫራቾች በጨረታው ማሸናፋቸው ከተገለፀበት ጀምሮ በ10 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የውልማስከበሪያ አስይዘው ውል ካልፈረሙ መ/ቤቱ የጨረታ ማስከበሪያውን የመውረስ መብት አለው
 12. መ/ቤቱ ከላይ ለቀረቡት የጨረታ ሰነድ ለእቃ ግዥ በነጠላ ዋጋ የማወዳደር መብቱ የተጠበቀ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ህጋዊ ተወዳዳሪ የሚወዳደርባቸውን የጨረታ ሰነዶች በጨረታ ሰነዱ ላይ የቀረቡት የእቃ ዝርዝሮች በቀረበው ስፔስፊኬሺን ዝርዝር መሰረት ሙሉ በሙሉ የመሙላት ግዴታ አለበት። አስፈላጊ ለሆኑ ጥገናዎች በአካል በመምጣት እቃውን መመልከት ይቻላል፡፡
 13. አሽናፊው የአሸነፈውን ንብረት ከሚፈለግበት መ/ቤት ንብረት ከፍል አቅርቦ በስሙ ገቢ የማድረግና ሂሳቡን በስሙ የማወራረድ ግዴታ እለበት
 14. በጨረታው ቅሬታ ያላቸው ተጫራቾች ጨረታው ከተከፈተና አሸናፊው በማስታውቂያ ከተገለፀበት በ5 የስራ ቀናት ውስጥ ቅሬታቸውን ለሚመለከታቸው አካል ማቅረብ አለባቸው ከተጠቀሰው ቀን በኋላ የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የለው
 15. እቃው ርከከብ ሲደረግ እንደ አስፈላጊነቱ በባለሙያ የሚረጋገጥ ይሆናል።
 16. በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ ቢሮ ቁጥር 5 ድረስ ሰኣካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥር 0334400416 በመደወል መረጃ ማግኘት ይችላሉ
 17. መ/ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው
 18. ጨረታው ከተዘጋ በኋላ የሚቀርብ የመጫረቻ ሰነድ ተቀባይነት የለውም
 19. የጨረታው መዝጊያ ጊዜ ከተጠናቀቀ በኋላ ተጫራጮች ባቀረቡት የመወዳደሪያ ሃሳብ ላይ ለውጥ ወይም ማሻሻያማድረግና ከጨረታው ራሳቸቸውን ማግለል አይችሉም
 20. ለጨረታ የሚቀርቡ ናሙናዎች እንደ አስፈላጊነቱ የእቃዎቹን ልዩነት ሰወመ/ኢ/ልፅ/ቤት በመምጣት ማየት ይቻላል

በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት በዋግ ኸምራ ዞን የሰቆጣ ወረዳ

ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ፅ/ቤት