Nifas Silk Lafto Sub City Wereda 01 Jemo FEDB

Addis Zemen መስከረም19፣2013

ግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ 

የግዢው መለያ ቁጥር ግልጽ ጨረታ 01/13 

በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 01 ጀ/አ አስተዳደር ጽ/ቤት ስር ላሉት ጽ/ቤቶች የ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት የሚያስፈልጋቸውን፡ 

 • ሎት-1 አላቂ የጽህፈት መሳሪያ እቃዎች፣ 
 • ሎት-2 የደንብ ልብስ፣ 
 • ሎት-3 የስፖርት ትጥቅ፣ 
 • ለት-4 አላቂ የጽዳት እቃዎች፣ 
 • ሎት-5 የህንጻ መሳሪያ፣ 
 • ሎት-6 ደረቅ ምግቦች (ውሃ፤ ቆሎ እና ኩኪስ)፣ 
 • ሎት-7 የፈርኒቸር እቃዎች፣ 
 • ለት-8 ኤሌከትሮኒክስ እቃዎች፣ 
 • ሉት-9 ፈርኒቸር ጥገና፣ 
 • ሎት-10 ኤሌክትሮኒክስ ጥገና ብቃት ያላቸውና በመስኩ የተሰማሩ ተጫራቾችን አወዳድሮ ግዥ መፈጸም ይፈልጋል 

በዚህም መሰረት፡-

 1. በጨረታው ለመወዳደር ፍላጎት ያላቸው ተጫራቾች የታደሰ ንግድ ፈቃድ ያላቸው፤ የዘመኑ ግብር የከፈሉ፤ የቲን እና የቫት ተመዝጋቢ የሆኑ እና የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ 
 2. ተጫራቾች የጨረታው ማስከበሪያ በባንክ የተረጋገጠ ሲፒኦ ብር በሎት 1 ብር 3000.00 (ሶስት ሺህ ብር ብቻ) ለሎት 2 ብር 1,500.00 (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ብቻ) ለሎት3 ብር 1,000.00 (አንድ ሺህ ብር ብቻ) ለሎት 4 ብር 1500.00 (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ብቻ) ለሎት 5 ብር 1,500.00 (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ብቻ) ለሎት 6 ብር 1,000.00 (አንድ ሺህ ብር ብቻ) ለሎት 7 ብር 2,000.00 (ሁለት ሺህ ብር ብቻ) ለሎት 8 ብር 4000.00 (አራት ሺህ ብር ብቻ ለሎት 9 ብር 1,000.00 (አንድ ሺህ ብር ብቻ) ለሎት10 ብር 1,000.00 (አንድ ሺህ ብር ብቻ) በን/ስ/ላ/ክ/ከ ወረዳ 01ጀ/አ ፋይናንስ ጽ/ቤት ስም ተዘጋጅቶ ከጨረታው ሰነዳቸው ጋር አያይዘው ማቅረብ አለባቸው 
 3. ተጫራቾች ጨረታው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት እለት አንስቶ በተከታታይ 10 የስራ ቀናት የማይመለስ ብር 100.00 (አንድ መቶ ብር ብቻ) በመክፈል በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀ/አ ፋይናንስ ጽ/ ቤት ጀሞ አንደኛ በር በሚገኘው ሳባ ህንጻ 6ተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 601 ላይ በመምጣት የጨረታውን ሰነድ መግዛት ይችላሉ 
 4. 4ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዳቸውን በታሸገ ኢንቨሎፕ ማስታወቂያው ከወጣበት እለት ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት በፋይናንስ ጽ/ቤት ቢሮ ቁጥር 601 በመምጣት ለጨረታ በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ 
 5. ረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በአስረኛው ቀን በ8 ሰዓት ታሽጎ በእለቱ በ9 ሰዓት በወረዳው ፋይናንስ ጽ/ቤት ቢሮ ቁጥር 601 ይከፈታል፡፡ የመከፈቻ ቀኑ ቅዳሜና እሁድ ወይም የበአል ቀን ከሆነ በሚቀጥለው የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ ታሽጎ ይከፈታል 
 6. ተጫራቾች የጨረታ ሳጥን ከመከፈቱ በፊት ለተወዳደሩባቸው ሎት፤1 ሎት2፣ ሎት3፣ ሎት4፣ ሎት5 ፣ሎት6 ናሙና ማቅረብ የሚኖርባቸው ሲሆን ለሎት7 እና ለሎት8 በቀረበው የፍላጎት መግለጫ መሰረት የተሟላ ፍላጎት መግለጫ ማዘጋጀትና ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም ለሎት9 እና ሰሎትህ የብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርባቸዋል 
 7. ተጫራቾች የሚወዳደሩባቸውን እቃዎች ለእያንዳንዱ ከቫት በፊት እና ከቫት ጋር ያለውን ዋጋ ማስቀመጥ ፪ጠበቅባቸዋል 
 8. የዘገየ ጨረታ እና በጨረታ መክፈቻ ላይ ያልተነበበ ጨረታ ተቀባይነት የለውም 
 9. አሸናፊ ተጫራቶች ያሸነፉሳቸውን እቃዎች በራሳቸው ትራንስፖርት የግዥ ፈጻሚው መስሪያ ቤት ግምጃ ቤት ረስ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል 
 10. መስሪያ ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው 

በተጨማሪ ማብራሪያ ጥያቄ 

አድራሻ ጀሞ አንደኛ በር ሳባ ህንጻ 6ተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 601 

የመ/ቤቱ ስልክ ቁጥር 0118885782 

በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍስ ከተማ ወረዳ 01 

ጀ/አ አስተዳደር ጽ/ቤት