• Sidama

Sidama Regional State Urban Development and Construction Bureau

Addis Zemen Tir 23, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ

በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ በወንዶ ገነት ወረዳ ጩኮ ከተማ ውስጥ 2013 በጀት ዓመት ሊያሰራ ላቀደው የሎት D ሎት E እና የሎት F የጎርፍ መሄጃ ቦይ ግንባታ ሕጋዊ ተጫራቾችን በአካባቢ ጨረታ አወዳድሮ ማሠራት ይፈልጋል፡፡

በዚሁ መሠረት፡-

 1. ደረጃቸው GC-9/BC-9 ሆነው በማህበር የተደራጁና 2013 በጀት ዓመት ፈቃዳቸውን ያሳደሱና የዘመኑን ግብር የከፈሉ፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር (TIN No.) ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ፣ አግባብነት ካለው መንግሥት ተቋም የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ ሠርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ እና የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ተመዝጋቢ መሆን አለባቸው፡፡
 2. አስፈላጊውን የግንባታ ማቴሪያሎች፣ የሥራ መሳሪያዎች እና ሌሎች ሀብቶችን በግላቸው አቅርበው ግንባታውን መሥራትና ማጠናቀቅ አለባቸው፡፡
 3. በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ውስጥ ፕሮጀክቶችን ሠርቶ ለማስረከብ ከአሠሪ እና ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር ሕጋዊ ውል ገብተው በሥራ ወቅት ከአሠሪ መስሪያ ቤት ወይም ከአማካሪ መስሪያ ቤት ማንኛውም ዓይነት የሥራ አፈፃፀም ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ማህበራት የጨረታ ሰነድ መግዛትም ሆነ መወዳደር አይችሉም፡፡
 4. ማህበሩ ለውድድር ያቀረበው ብቃት (ቴክኒክ) መወዳደሪያ ሰነዶች ዋና (ኦሪጅናል) ሲጠየቁ አቅርበው ማመሳከር አለባቸው፣ ይህ ተጣርቶ ኮፒው ከዋናው ጋር ተመሳከሮ ትከከለኛ ካልሆነ ማህበሩ ከውድድር ውጪ ይሆናል፡፡
 5.  የጨረታ ማስከበሪያ (bid security) ብር 15,000.00 (አስራ አምስት ሺህ ብር) በባንክ በተረጋገጠ ስትና (BANK GAURANTEE) ወይም የክፍያ ማዘዣ (CPO) ከመጫረቻ ሰነድ ጋር ማቅረብ የሚችሉ፡፡
 6. ተጫራቾች ሕጋዊ ፈቃዳቸውንና ተዕታ (VAT) የተመዘገቡበትን ሠርተፍኬትና ታክስ ክሊራንስ በማቅረብ የጨረታ ዶክመንቱን ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ 15 (አስራ አምስት) ተከታታይ ቀናት የማይመለስ ብር 200 (ሁለት መቶ ብር) በሲዳማ ብሔራዊ ክልላ መንግሥት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ግዥ/ፋይናንስ ክፍል በመክፈል ሰነዱን መውሰድ ይችላሉ፡፡
 7. አንድ ተጫራች ከአንድ ሎት በላይ መወዳደርም ሆነ የጨረታ ሠነዱን መግዛት አይችልም፡፡
 8. ተጫራቾች ከጨረታው መዝጊያ ቀን በፊት የግንባታ ሳይት በራሳቸው ወጪ አይተው ማረጋገጥ አለባቸው፡፡
 9. የጨረታው ሰነድ በተጫራቾች መመሪያ መሠረት ተሞልቶ ጨረታ ማስከበሪያ (bid bond/security) ፣ፋይናንሻል አንድ ዋና (ኦርጅናል) እና ሁለት ኮፒዎችን እንዲሁም ቴክኒካል አንድ ዋና (ኦርጅናል) እና ሁለት ኮፒዎችን ሰነድ በተለያየ ኤንቨሎፕ በሰም በማሸግ ለየብቻቸው ታሽጎ በአንድ ትልቅ ፖስታ ውስጥ ተከተውና በሁሉም ዶክመንት ላይ ስምና አድራሻ በመጽፍ ሕጋዊ የሆነ ማህተም በመምታት ይህ  ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 16ኛው ቀን ከጠዋቱ 400 ሰዓት እስከ 600 ሰዓት በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ግዥ/ፋይ/አስተዳደር ክፍል ለዚሁ አገልግሎት የተዘጋጀ ሣጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ የጨረታ ማስከበሪያው ከቴክኒካል ሰነድ ጋር አብሮ መታሸግ አለበት፡፡
 10. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ከላይ በተጠቀሰው ቀንና ከቀኑ 600 ሰዓት ላይ ተዘግቶ ከቀኑ 800 ሰዓት ላይ ይከፈታል፣ የተጫራቾች አለመገኘት የጨረታውን መከፈት አያግደውም፡፡
 11. አሠሪው /ቤት የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
 12. የጨረታው መዝጊያና መክፈቻ ቀን የሥራ ቀን ላይ ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን ከላይ በተገለፀው ቦታና ሰዓት ይሆናል፡፡

ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር፡– 046 212 3996 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡

የመ/ቤቱ አድራሻ ከሀዋሳ ገብርኤል /ክርስቲያን ጀርባ ከሀዋሳ ቤተሰብ መምሪያ ጎን ነው፡፡

በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ከተማ

ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ

ሀዋሳ